-Askan som bildas när vi eldar biobränsle för att producera el och fjärrvärme är full av näring. Vi har designat en helt ny typ av askgranuler som förenklar askåterföring till stora skogsområden, säger Erik Dahlén, ansvarig för forskning och utveckling på Stockholm Exergi.

Stockholm får värme. Skogen får näring. 
Grenar och toppar som blir över efter skogsavverkning lämpar sig väl för energiproduktion i moderna kraftvärmeverk. Det kan tyckas självklart att utnyttja resterna från skogsindustrin, inte med minst med tanke på att skogsavfall som lämnas kvar i naturen bildar växthusgaser, inklusive koldioxid. Men för att skogen skall må riktigt bra är det viktigt att tänka långsiktigt. 

-När man tar bort material från skogen så förvinner näringsämnen som behövs till nya träd. Därför jobbar vi med askåterföring. Vi vill föra tillbaka viktiga näringsämnen till skogen. Kalium, fosfor och olika mineraler är viktiga för att träden skall växa och frodas långt in i framtiden, säger Erik Dahlén.

Designad aska
Genom att anpassa fjärrvärmeproduktionen kan Erik och hans team optimera det kemiska innehållet i askan. Därigenom kan askan göra så mycket nytta som möjligt i skogen. 

-Men vårt fokus i det här utvecklingsprojektet har varit att designa askans form och funktion. Tekniken är ny och den är utvecklad hos oss i Energihamnen i samarbete med Energimyndigheten, företaget Ecofor och ett danskt företaget som heter Hofor, berättar Erik Dahlén.

Harald Svensson, askansvarig på Stockholm Exergi, har under flera år arbetat med att förverkliga idén om att förädla aska så att den blir enklare att lagra, hantera och  slutligen sprida i skogen. En mobil pilotanläggning för askgranulering finns i Energihamnen.

-Vi producerar små kulor som vi kallar granuler. Det gäller att varje kula har samma vikt, det är viktigt för att att få till en jämn fördelning av askan i skogen. Askåterföringen behöver som bekant öka i volym. Vi är självklart nöjda med den draghjälp vi får, säger Harald Svensson.  

Jämn spridning med helikopter
Den 11 april visade Stockholm Exergi med partners hur det går till att sprida aska över stora områden. Ett femtiotal personer från skogsstyrelsen, forskningsinstitut och flera av landets största skogsägare var på plats för att bevittna spridningen av designad aska som i det här fallet kommer från KVV8. 

-Det finns olika metoder att sprida aska beroende på hur terrängen ser ut. På stora platta områden går det bra med skogsmaskiner. I svårtillgängliga marker kan helikopter utgöra ett alternativ om askan är tillräckligt näringsrik. Vi vill skapa kunskap i skogsbranschen om hur enkelt det är återföra aska till skogen med hjälp av ny modern askdesign, säger Harald Svensson. 

En cirkulär framtid
– Stockholm Exergi omvandlar avfall som samhället lämnar efter sig, till användbar el och fjärrvärme. Tillsammans med våra kunder och leverantörer vill vi fortsätta att hitta cirkulära lösningar för ett hållbart Stockholm. Och ask-återföring är ett sätt för oss att se till att det som blir över från vår verksamhet blir till nytta i nästa verksamhet, avslutar Erik Dahlen.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04