Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Idag inviger Fortum Värme Sveriges första återvinningsmarknad för överskottsvärme. Den återvunna energin används för att värma bostäder och producera varmvatten. Affärskonceptet kallas för Öppen Fjärrvärme. Potentialen är stor, bara överskottsvärmen från datahallar i Stockholm motsvarar årsuppvärmningen av cirka 60 000 normalstora lägenheter.

Öppen Fjärrvärme innebär att Fortum Värme går från att endast producera och distribuera värme och kyla till att öppna upp sina nät för handel av värme och kyla. Tidigare har överskottsvärmen från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker inte kunnat tas tillvara utan gått till spillo. Med ett nytt koncept som använder beprövad teknik möjliggörs återvinning av energi som alla parter gynnas av. Alla företag och verksamheter som har överskottsvärme och som ligger nära fjärrvärme- eller fjärrkylanätet i Stockholm kan sälja energi till Fortum Värme.

– Öppen Fjärrvärme är en unik handelsplats som kommer att förändra utvecklingen av fjärrvärmemarknaden i Stockholm. Det påskyndar utvecklingen till ett mer effektivt, lönsamt och hållbart energisystem. På sikt kommer modellen kunna spridas till andra länder och förändra branschen i sin helhet, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

Sedan 2013 har Fortum Värme samarbetat med ett tiotal företag och organisationer för att testa och utveckla system där deras överskottsvärme kan föras ut i Stockholms fjärrvärmenät. Bland dessa piloter kan nämnas Stockholms stad, Bahnhof, Coop, ICA, Stiftelsen Stora Sköndal och Hemköp, företag som nu kan omvandla en kostnad till en intäkt.

– Vi har unika förutsättningar och möjligheter att ta hand om överskottsvärme i Stockholmsregionen. Med Öppen Fjärrvärme blir Stockholm en ännu mer attraktiv plats för företag som behöver kyla och har överskottsvärme och vi hoppas kunna locka fler av dem att etablera sig här och bidra i utvecklingen av en hållbar stad, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01