Tillsammans levererar bolagen fjärrvärme till över en halv miljon hushåll och verksamheter i Stockholmsregionen. Genom samverkansavtalen säkerställs Norrenergis produktionskapacitet för framtiden och samtidigt möjliggörs ytterligare utveckling av hållbar kraftvärme för hela regionen.

Norrenergi och Fortum Värme har sedan tidigare ett produktionssamarbete som nu utökas. Konkret innebär avtalet att Fortum Värme från första halvåret 2016 kommer att leverera 75 MW värme till Norrenergi och att parterna gemensamt skall optimera produktionen för att få bästa möjliga energi-, miljö- och kostnadseffektivitet. Det finns också möjlighet för Norrenergi att i framtiden efterfråga ytterligare kapacitet.

– Avtalet innebär att vi nu förverkligar ett av Sveriges största produktionssamarbeten inom fjärrvärmeområdet. Vi kommer att leverera den basproduktion som Norrenergi efterfrågat. Samtidigt skapar vi förutsättningar för ytterligare utveckling av förnybar kraftvärme i Stockholmsregionen och stärker fjärrvärmens konkurrenskraft, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Norrenergi har utrett olika alternativ för att trygga framtida produktionskapacitet och därmed säkerställa konkurrenskraftig fjärrvärme till kommuninvånarna.

– Solna och Sundbyberg växer liksom hela Stockholmsregionen och efterfrågan på miljöriktig fjärrvärme ökar. Vi är övertygade om att detta samarbete över kommungränserna är den rätta vägen för att trygga Solna och Sundbybergs tillgång till konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme, säger Johan T Sterndal, styrelseordförande i Norrenergi. För Norrenergis kunder innebär detta att förutsättningarna för långsiktigt stabila priser ökar och precis som tidigare så kommer alla leveranser att leva upp till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26