Nordiska Investeringsbanken (NIB) har idag gått ut med besked om att de tillhandahåller ett 12-årigt lån på 1,4 miljarder svenska kronor för finansieringen av Fortum Värmes nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Stockholm.

I det nya kraftvärmeverket, som har en produktionskapacitet på 280 MW värme och 130 MW el, är det möjligt att använda alla slag av fasta biobränslen och därmed minska användningen av fossila bränslen avsevärt. Senast 2030 ska Fortum Värmes produktion bestå av 100% förnybar och återvunnen energi.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2022-03-31