När och varför ska man injustera? 
– Vanligaste orsaken till att ni behöver injustera är att ni har problem med ojämna temperaturer i lägenheter och lokaler. Det kan även bero på hög returtemperatur på fjärrvärmeleveransen, gamla eller dåligt  fungerande radiatorventiler.

Kan man inte lika gärna bara skruva på elementventilerna?
– Det har man säkert redan gjort men det löser inte problemet för att få ett balanserat värmesystem i huset.

Vad kan vi göra själva för att se om det behövs en injustering i vår fastighet? Hur vet man att det är dags för en injustering?
– Det brukar ge sig själv när det kommer in mycket klagomål från boende på låg och/eller dålig värme. Om man inte hör något från de boende så är det antingen för varmt eller så har fastigheten inget problem.

Om det är obalans i temperaturen i fastigheten, är det alltid en injustering som är lösningen eller finns det andra saker som kan vara fel?
– Det kan finnas andra orsaker tex otäta fönster och balkongdörrar, stopp i element eller radiatorventiler. Titta över detta först innan ni tar nästa steg och gör en injustering. Kontakta oss så ser vi över på en bra lösning.

Vad ingår i en injustering? Kan jag göra den i etapper? Finns det någon quickfix?
– Har du moderna ventiler räcker en injustering. Inför en injustering görs en beräkning av den teknisk dimensioneringen dvs man räknar fram ett föreställningsvärde för alla radiatorventiler. Det viktiga är att prata igenom i föreningen om vilken måltemperatur som önskas i huset. Tillsammans bör ni bestämma tex 22 grader som en måltemperatur. Därefter görs en grovinjustering utan termostater. När detta är gjort ställs värdet tex 22 grader in. Steg två blir att efter en tid göra en efterkontroll. Det bör göras vid kallt väder. Rumstemperaturer kontrolleras och eventuellt görs en efterjustering. Därefter sätter man upp nya termostater. Fördelen att använda oss på Stockholm Exergi som utförare av injustering, är att vi har en helhetsbild av fastighetens energianvändning, returtemperatur mm. Efteråt får du ett injusteringsprotokoll som redovisar alla förinställda värden på varje radiator i varje lägenhet.

Vad kostar en injustering ?
– Cirka 20 kr per kvadratmeter.

Hur länge”lever/håller en injustering ”?
– Den lever i ungefär 10-15 år 

Är det inte bättre att byta till bergvärme ? 
– Bergvärmeleverantörerna säger ibland att det löser problemet med värmen, men en injustering behöver man göra oavsett uppvärmningsform. Fördelen med fjärrvärmen är att den bidrar till så mycket mer än bara en stabil inomhuskomfort. Tack vare fjärrvärmen så får vi en säkrad elproduktion till staden, bidrar till återvunnen energi av vatten och avlopp, återvinning av sopor, rening- och behandling av farligt avfall från sopor, med mycket annat som hela samhället får nytta av.

Om jag bygger till fastigheten med tex vindsvåningar, vad händer med min injustering?
– Det finns olika sätt att lösa detta. Det bästa är dock att injustering görs i det befintliga fjärrvärmesystemet. Om ni ska bygga en vindsvåning så kan vi hjälpa er för att få bästa komfort, även med nybygget. 
Om ni får mycket klagomål på värmen, eller boende som löser det själv genom öppna fönster, hör av er till oss för att få råd och tips på lämplig åtgärd. Vi gör en kostnadsfri teknisk inventering av värmesystemet och ger er en bra, konkurrensmässig offert på lösningen.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-02-17