Idag kan samfälligheten Ribe lägga sin energi på roligare saker när Intelligy sköter värmen.

Sedan vi installerade Intelligy har temperaturen i husen blivit jämnare. Intelligy har framförhållning, använder husens naturliga tröghet som energilager och ändrar värmetillförseln i rätt tid för att det inte ska märkas, menar Bertil Norlander, teknikansvarig på Ribe Samfällighet som har 162 hushåll. 


Bild: Bertil Norlander leder utvecklingen mot framtiden i samfälligheten Ribe.

”Vad har ni gjort – huset har blivit skönare”
När Bertil Norlander kom in i styrelsen för åtta år sedan fanns en utbredd oro över styrsystemet som reglerar värmen till husen. Han insåg att frågan var återkommande år efter år och bestämde sig därför för att göra något åt saken.

-Jag gick på fastighetsmässor, letade information och träffade olika aktörer men det var först med Stockholm Exergi det sa klick. Den nya lösningen visade på lägre kostnader och Stockholm Exergi fick grönt ljus att  presentera Intelligy på ett styrelsemöte. Därefter var det bara att köra på, säger Bertil Norlander

-Det är jag glad för. När det blev kallt i november förra året fick jag respons varje vecka från våra boende. ”Vad har ni gjort – huset har blivit skönare” var ett av de glada tillrop jag hörde. Det visar att det är en tekniskt sett bra lösning. Plus att vi inte behöver gå ner i värmecentralen lika ofta eftersom vi numera kontrollerar systemet via datorn, säger Bertil. 

En teknikchef som vet vad han talar om
Bertil Norlander är en senior ingenjör som inte kan sluta att förbättra saker trots att han lämnat yrkeskarriären bakom sig. Under sina sista 10 år i näringslivet arbetade han som global kvalitetschef för utförandekvalitet med ett nätverk av 800 aktiva kvalitetsauditörer.

-Jag har jobbat med mobila system sedan 1983 och varit med under hela mobiltelefoniresan från NMT, GSM, 3G, 4G och 5G. Jag hade på min lott att se till att kvalitetssystemet jag byggt upp kom ut i världen. Så visst har jag sett en del teknik som projektledare i många länder under 40 år i telekombranschen, skrattar Bertil. 

Behöver man vara teknisk för att använda tjänsten?
-Man behöver inte ha någon teknisk bakgrund alls. Intelligy rapporterar ju själv om det är några avvikelser i energisystemet. Du behöver alltså inte alls vara teknisk expert för att använda tjänsten. Säger Bertil.  

Stockholm Exergi har installerat inomhussensorer i husen och det är möjligt att både följa och styra  inomhustemperaturen via tjänstens användargränssnitt. 

-Det traditionella sättet att styra värmetillförseln baseras på att mäta utomhustemperaturen.  Intelligy optimerar och styr istället värmetillförseln baserat på önskat inomhusklimat. Allt sammantaget skapar det både jämnare inomhusklimat och besparingar, menar Bertil Norlander.

Vad kostar Intelligy?
-Det är ingen dyr grej. Vi betalade ungefär 40 000 kronor för uppkoppling av inomhussensorer och ny styr- och reglerutrustning som behövdes uppdateras. Därutöver betalar vi 1500 konor i månaden för värmestyrning och uppföljning av inomhustemperaturer.  Samtidigt får vi en kontinuerligt optimerad värmeanvändning, säger Bertil. 

En av finesserna med det nya systemet är att det håller koll på fjärrvärmevattnets returtemperatur. Det är viktigt för Stockholm Exergi att få tillbaka fjärrvärmevatten med låg temperatur, därför kan en sänkning av returtemperaturen innebära sänkta kostnader. 

-Nu när det är milt väder ligger returtemperaturen mellan 30-35 grader och det är bra. Vi kan också se att vi har minskat värmekostnaderna med ungefär 5 procent sedan vi började använda Intelligy, men vi behöver mäta under en längre period för att få data med bra kvalitet, avslutar Bertil Norlander.

Solceller

Ribe samfällighet startade igång en ny solcellsanläggning under april 2019. Solcellerna som idag genererar 15 kW klarar av att driva fjärrvärmepumparna och samtidigt hålla igång tiotal laddstationer för elbilar. Dessutom använder Ribe solcellerna till drift av pumpar och övrig elektrisk utrustning i värmecentralen och garaget.

-Igår demonstrerade jag solcellerna för styrelsen. Vi bedömer att vi kan få in närmare 10 000 kilowattimmar per år  via anläggningen, säger Bertil.

EnergyHub

I samband med att solcellerna installerades har Stockholm Exergi installerat en EnergyHub. Den ser till att styra el och balansera faserna i elsystemet kopplat till solcellerna. EnergyHub påminner om Intelligy istället för värmesystemet så är EnergyHub helt inriktat på fastigheternas elsystem.  

-EnergyHub har ständig koll på att vi använder tillgänglig el på ett optimalt sätt och att de tre faserna balanseras för att sänka våra säkringsnivåer. På ren svenska betyder det att vi sannolikt kan spara flera tusen kronor per år. 

Genom EnergyHub får användaren en god överblick över hur elen från solcellerna används och det även att göra analyser för den som är riktigt intresserad. 

-Stockholm Exergi har drivit hela tillstånds- och bidragsprocessen så solcellsresan har varit enkel för oss, tillägger Bertil Norlander.  

Framtiden 

Vad som blir nästa steg för samfälligheten Ribe som bestämt sig för att ligga i framkant när det gäller teknik och moderna lösningar är inte helt klart. Men Bertil ger oss en ledtråd om vilka idéer som väntar bakom hörnet:

-Vem vet, kanske är batterier lönsamt för oss. Vi ska utvärdera det under 2019. Framtiden får visa vilken väg vi ska gå, avslutar Bertil Norlander.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-05-02