– För att minska de negativa konsekvenserna av den beslutade kraftvärmebeskattning och säkra fortsatt konkurrenskraftig fjärrvärme kommer vi minimera energiproduktionen från de anläggningar som träffas av skatten, vilket innebär att vår elproduktion minskar kraftigt, säger Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd.

Beslutet innebär att cirka 500 GWh elektricitet per år måste tillföras Stockholm från andra källor, vilket gör att den redan ansträngda effektsituationen för huvudstaden försämras. Eftersom den ersättande elproduktion sker med sämre klimatprestanda innebär det även att de globala utsläppen av växthusgaser kommer öka med cirka 50 kton koldioxid per år.

– Den kraftvärmebeskattning som nu riktas mot anläggningar som redan är med i den europeiska utsläppshandeln innebär en dubbelbeskattning, urholkar konkurrenskraften och försämrar eleffektsituationen i flera svenska städer utan att skapa klimatnytta. Trots det vill jag betona att vårt omställningsbeslut ligger fast: vi ska fasa ut kolet från Stockholms fjärrvärmesystem år 2022 och vi ska ha ett klimat- och resursneutralt energisystem i Stockholm senast år 2030.

Stockholm Exergis kostnader kommer öka med cirka 150 miljoner kronor per år under de närmsta åren, till dess att företagets planerade investeringar i ny energiproduktion har hunnit genomföras.

– Fjärrvärme har en avgörande roll för att säkra såväl värme som el i de svenska städerna och är central för den fortsatt omställningen av energisystemet. Därför är det olyckligt med skatter som urholkar branschens konkurrenskraft såsom denna kraftvärmeskatt samt den föreslagna skatten på avfallsförbränning. Istället behövs ett helhetsgrepp kring hur vi ska ställa om det svenska energisystemet, till gagn för såväl kunder som samhälle, säger Anders Egelrud.

De anläggningar där produktionen framförallt kommer minimeras hör till Kraftvärmeverk 6 vid Värtaverket, som eldas med kol. Den ena pannan kommer stängas medan den andra kommer ställas i ordning för att fungera som reservanläggning under vintersäsongen.

Fakta: så ökar utsläppen

När det produceras 500 GWh mindre elektricitet per år i Stockholm så kommer detta att behöva ersättas av fossil elkraft i andra europeiska länder, antingen på grund av minskad export av el från Sverige eller ökad import till Sverige. Den släpper ut ungefär 350 000 ton koldioxid per år, jämfört med de 300 000 ton som de lokala utsläppen minskar. Det innebär alltså en ökning på 50 000 ton koldioxid globalt.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26