Metoden kallas termografering och gör att minimala och annars osynliga läckage kan upptäckas i tid.

Flygningarna kommer att ske över city, södra delarna av stan, Västerort, Lidingö och norra Stockholm inklusive Täby. Flygningarna genomförs på relativt låg höjd, 800 meter, och planet åker fram och tillbaka i raka linjer över ett område. Det krävs särskilda väderförhållanden för att genomföra termografering, vilket innebär att delar av undersökningen kan komma att förskjutas till mars. Minusgrader, snöfritt och relativt klar himmel är optimala förhållanden. Av den anledningen kommer flygningarna att ske med relativt kort varsel

– Därför informerar vi polisbefäl i området, flygledning för aktuellt luftrum och Trafikredaktionen på Sveriges Radio på förhand inför varje flygning, berättar Niklas Eklöf, chef för drift och tillsyn av Stockholm Exergis nät.

Undersökningarna med flygtermografering är viktiga. Om det finns ett 1,5 millimeter stort hål så läcker det på ett år ut varmvatten i en mängd som motsvarar årsbehovet av värme för 15 lägenheter.

– Det är ett slöseri och en onödig miljöbelastning, även om vi producerar värmen med nästan 90 procent förnybar eller återvunnen energi. Med termograferingen kan vi upptäcka små små underjordiska läckor som är osynliga på gatunivå, säger Niklas Eklöf

Det finns fler nyttor med att hitta läckage i tid. Det är bra för de boende eftersom reparationsarbeten och avbrott då blir mindre omfattande. Värmekameran upptäcker även värmeläckage som kommer av dåligt isolerade rör, effektförluster som annars inte skulle ha upptäckts.

Med den här tekniken, som det Linköpingsbaserade företaget Termisk Systemteknik utför, tar det mellan fem och sju nätter att dokumentera hela Stockholm Exergis ledningsnät. Det är ledningar som motsvarar sträckan Stockholm-Madrid och innehåller lika mycket vatten som en miljon badkar.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04