Vi har arbetat intensivt under gårdagen och natten för att få igång reservkapacitet, men tyvärr kan det hända att vi inte får igång fjärrvärmeproduktionen till alla kunder förrän framåt 14 idag, söndag. Områden som berörs är Märsta, Sigtuna och Arlanda.

Fjärrvärmeavbrottet beror på problem i Bristaverket. Fram till att det är åtgärdat använder vi oss av mobila pannor för att förse kunderna med fjärrvärme. Två mobila pannor är inkopplade och ytterligare en är under inkoppling.

När produktionen är igång igen kommer värmen succesivt tillbaka till kunderna. För de som ligger närmast produktionsanläggningen går det relativt fort att få tillbaka värmen och för de som ligger längst ut på fjärrvärmenätet tar det lite längre tid.

Tips vid fjärrvärmeavbrott

Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns fortfarande kallvatten. Vid längre avbrott påverkas temperaturen i huset. Vad man kan tänka på är att inte öppna fönster och dörrar i onödan.

Vid ett fjärrvärmeavbrott finns det fortfarande kallvatten och moderna disk- och tvättmaskiner har ofta ett eget uppvärmningssystem, vilket gör att dessa inte påverkas av ett avbrott.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier