Fortum Värme tecknade 21 december ett nytt avtal med Kyrkogårdsförvaltningen för Råcksta Krematorium gällande återvinning av överskottsvärme genom Öppen Fjärrvärme. Det nya avtalet, ett så kallat Öppet spotvärmeavtal gör därmed Råcksta Krematorium till ny Öppen Fjärrvärme-leverantör.

Krematoriet i Råcksta är sedan många år tillbaka fjärrvärmeleverantör hos Fortum Värme, något som idag ses som högst naturligt. Annat var det på 90-talet då kyrkoförvaltningen i Stockholm föreslog att anläggningen skulle anslutas till fjärrvärmenätet. Då tackade dåvarande Birka Energi först nej för att undvika eventuella negativa reaktioner från allmänheten. Men efter att den etiska frågan mognat och flera biskopar uttalat sig positivt fokuserade man istället på miljönyttan med återvinning av överskottsvärmen från krematoriet.

Det nya avtalet träder i kraft i och med årsskiftet. Återvinningen av värme genom Råcksta Krematorium förväntas årligen att ge fjärrvärme till uppemot 400 lägenheter i Västerort.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-05-04