Fortum Värme och Hemköp i Farsta Centrum tecknade nyligen avtal om värmeåtervinning genom Öppen Fjärrvärme. Mot slutet av hösten 2016 är tanken att butiken ska börja återvinna överskottsvärmen från sina frys-och kyldiskar till fjärrvärmenätet och därmed bidra till uppvärmningen av lägenheter i Farsta.

Hemköps butik i Farsta Centrum kommer inom kort att börja återvinna sin överskottsvärme genom Öppen Fjärrvärme. Från och med i höst kommer överskottsvärmen från butikens frys- och kyldiskar att tas tillvara av fjärrvärmenätet. Genom att återvinna värme som annars skulle gå förlorad medverkar Hemköp till att skapa en hållbar stad och miljö.

– För oss är det en självklarhet att ta tillvara på den värme som annars skulle gått förlorad och det ligger i linje med Hemköps arbete för en hållbar framtid, säger handlaren Fredrik Camitz på Hemköp i Farsta Centrum.

Fortum Värme välkomnar att ytterligare en livsmedelsbutik har valt att ansluta sig till Öppen Fjärrvärme.

– Vi är glada för samarbetet med Hemköp och tror detta kan vara den första i raden av flera bra samarbeten med Hemköpsbutiker i Stockholm. Värmen från Hemköp kommer att kunna värma lägenheter i Farsta och beräknas bidra till ett minskat koldioxidutsläpp på närmare 16 ton CO2 årligen, säger Martin Brolin på Fortum Värme.

Projektet med värmeåtervinning genom butiken i Farsta sker inom ramen för EU-projektet GrowSmarter, ett projekt som främjar satsningar för hållbara städer där förutom Stockholm, Köln och Barcelona deltar.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-02