Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

 

Kranen är en viktig del av det nya biokraftvärmeverket som Fortum Värme bygger i Värtan och som tas i drift 2016.

Bränslekranen kommer att hantera huvuddelen av den flis som kommer med båt till Energihamnen. Efter lossning och sortering fortsätter flisen vidare på transportband i underjordiska tunnlar till biokraftvärmeverket en bit bort där den blir till värme och el. Verket kommer att värma 190 000 lägenheter per år och bidra till 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp globalt årligen.

Bygget av biokraftvärmeverket startade i januari 2013. Investeringen är 4,5 miljarder kronor, vilket är den enskilt största satsningen i Fortum Värmes historia och en viktig del i arbetet mot en helt klimatneutral el- och värmeproduktion med 100% förnybara och återvunna råvaror senast år 2030.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-29