Regeringen har presenterat nya miljö- och klimatpunkter i vårändringsbudgeten. Bland annat en kraftig höjning av energi- och koldioxidskatterna för fossila bränslen som används för produktion av kraftvärme.

Stockholm Exergi har ett inriktningsbeslut att fasa ut kolet från Stockholms fjärrvärmesystem år 2022. Den tidplanen påverkas inte av de politiska beslut som nu har offentliggjorts. Däremot ser Stockholm Exergi att de höjda skatterna leder till att den lokala elproduktionen i Stockholm kommer att minska samt att koldioxidutsläppen kommer att öka.

– Vår  bedömning är att skatteändringarna kommer att leda till att behovet av eltillförsel till Stockholm kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Stockholm Exergi producerar en betydande del av den el som används i Stockholm i de  kraftvärmeverk som påverkas av den ökade skatten. När denna produktion dras ned innebär det ytterligare påfrestning på den redan ansträngda eleffektsituationen i Stockholm, berättar Anders Egelrud.

– Vi har planerat att utfasningen av det sista kolet ska genomföras på ett så hållbart sätt som möjligt, med ett inriktningsbeslut om utfasning 2022. Vi har stora investeringar framför oss för att säkra Stockholmsregionens framtida behov av värme och el baserat på förnybara och återvunna bränslen. Bland annat arbetar vi för att kunna bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i västra Stockholm. Det är olyckligt om skatter och styrmedel lägger hinder på vägen och försvårar omställningen av fjärrvärmesektorn. Vi vill ställa om och vi har en plan för att göra det, säger Anders.

 

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04