Stockholm Exergis nya biokraftvärmeverk, som använder förnybart bränsle, ökade sin produktion av både el och värme med 68 procent, jämfört med föregående år. Det är en av många nyheter du hittar i Stockholm Exergis miljörapport för år 2017.

En annan nyhet är hur stor del av Stockholm som värmdes med hjälp av återvunnen värme.

– Vi värmde motsvarande 100 000 lägenheter i Stockholm med hjälp av återvunnen spillvärme i renat avloppsvatten, samt genom återvunnet, uppvärmt vatten från vårt fjärrkyla-nät och tillvaratagen värme från datahallar, sjukhus, industri och andra verksamheter med kylbehov. Sammantaget har vi producerat 1072 gigawattimmar fjärrvärme, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Värmde stockholmarna som aldrig förr

Stockholm Exergi har dessutom invigt biokolsanläggningen i Högdalen tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad. Där lämnar stockholmarna in trädgårdsavfall som omvandlas till fjärrvärme och jordförbättringsmedlet biokol. På köpet minskar mängden koldioxid i luften.

– Men alla dessa framgångar räcker inte. Vi vill nå ännu längre, tillsammans med stockholmarna. År 2017 tog vi det historiska beslutet som visar vägen mot en fossilbränslefri fjärrvärme. Nu laddar vi för att kunna börja fasa ut det sista kolet redan år 2022, berättar Ulf Wikström.

Ulf Wikström betonar hur fjärrvärmesystemet ger stora möjligheter. Det knyter samman värmebehov med värmeöverskott. Det säkerställer genom kraftvärme att det finns förnybar el i Stockholm, även en kall och vindstilla midvinternatt. Och systemet gör det möjligt att utvinna energi ur avfall som ännu inte kan materialåtervinnas, eller som av miljöskäl hellre bör användas som bränsle.

– Vi undersöker även hur vi genom biokolsproduktion kan göra fjärrvärmen till en regelrätt klimatmaskin som minskar koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Dessutom är frågan om att minska mängden plast i avfallet på agendan. Denna utveckling förutsätter samarbete med både våra kunder och andra verksamheter. Det ser jag verkligen fram mot, avslutar Ulf Wikström.

I miljörapporten hittar du utöver dessa exempel även detaljerade siffror över miljöpåverkan, energikällor, miljövärden, klimatkompensering, utsläpp med mera.

Läs hela miljörapporten för år 2017.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2018-03-28