Stadens elever kommer framöver att undervisas i lokaler vars uppvärmning inte bidrar till någon nettouppvärmning av klimatet.

– SISAB har ett stort bestånd av förskolor och skolor. Vi arbetar för att ge Stockholms barn och unga bästa möjliga start. Därför känns det extra bra att vi nu kan vara ännu mer miljö- och klimatanpassade, säger Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB.

Det nya avtalet gäller samtliga skolor i SISABs bestånd. ”Klimatneutral värme” är ett tillägg till Stockholm Exergis fjärrvärmetjänster och innebär att både direkta och indirekta utsläpp kopplade till produktionen kompenseras.

– Genom att föregå med gott exempel kan vi visa Stockholms barn och unga att det finns många sätt att ta klimatansvar, säger Ulrika Broman, hållbarhetsstrateg på SISAB.

SISAB är sedan tidigare en stor kund hos Stockholm Exergi med många fastigheter anslutna till stadens fjärrvärmenät.

– Det uppdaterade avtalet innebär att skolorna i Stockholm framöver kommer att hållas rätt tempererade, samtidigt som klimatpåverkan kompenseras genom certifierade klimatinvesteringar, säger Mikael Berglöf, försäljningschef på Stockholm Exergi.

– Vi klimatkompenserar för alla våra egna utsläpp från fossila bränslen, som idag står för 11 procent av fjärrvärmeproduktionen i Stockholm. Det ingår för alla kunder. För de kunder som väljer Klimatneutral värme klimatkompenserar vi dessutom för alla indirekta utsläpp, berättar Mikael Berglöf.

Om Klimatneutral värme och klimatkompensation
För att en produkt ska vara helt klimatneutral måste all klimatpåverkan, i hela livscykeln, antingen upphöra eller kompenseras. Kunder som väljer Klimatneutral värme från Stockholm Exergi bidrar inte till någon nettouppvärmning av klimatet.

Klimatkompensationen innebär konkret att Stockholm Exergi investerar i projekt som omfattas av FN-systemens regelverk eller ingår i den så kallade frivilligmarknaden (som också stöds av den globala miljörörelsen, exempelvis Gold Standard). Projekten väljs för att främja förnybar energi och minskade utsläpp. Många av projekten skyddar biologiskt värdefull natur, adresserar social och ekonomisk hållbar utveckling eller gör att grön teknik sprids snabbare.

Aktuella investeringar i projekt för klimatkompensation finns på Stockholm Exergis webbplats:  Klimatkompensation

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2019-01-10