Det nya bostadsområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm minskar de globala utsläppen av koldioxid med cirka 2000-3000 ton per år, eftersom vattnet i fjärrvärmen är kallare än vanligt. Det ger ungefär lika stor klimateffekt som om 2000-3000 personer skulle sluta resa med bil. Fortum Värme, som står bakom den specialbyggda fjärrvärmen, hoppas kunna göra samma sak för resten av Stockholm.

Fjärrvärmenätet som värmer större delen av Stockholm består av 290 mil ledningar under jorden, där varmt vatten pumpas fram dygnet runt. Temperaturen varierar stort utifrån säsong och behov, men Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden har utvecklats för att kunna ta vara på energin vid lägre temperaturnivåer.

– Klimatvinsten beror inte så mycket på att vi skickar kallare vatten till Hjorthagen, utan på att fjärrvärmevattnet är kallare än vanligt när det har använts i fastigheternas värmesystem och kommer tillbaka till Värtaverket. Det gör nämligen att flera processer i verket blir ännu effektivare. Därför kan vi både skapa ännu mer förnybar el och använda mindre el när vi skapar värme åt stockholmarna, förklarar Erik Skoglund, projektledare på Fortum Värme.

Överskott av förnybar el gör att det behöver skapas mindre el någon annanstans. Eftersom Sveriges elnät sitter ihop med norra Europas elnät leder det till att det skapas mindre el med fossilt bränsle som kol och naturgas i våra grannländer. Eftersom mängden förnybar el i första hand styrs av vädret – hur mycket det blåser eller regnar, eller hur mycket solen skiner – är det nämligen just fossil elproduktion som påverkas, när mängden grön el ökar.

Hela Stockholm skulle kunna ställas om

Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden har potential att bli ett föredöme för en mycket större omställning i hela Storstockholm.

– Det fina med det här projektet är att det är precis lika varmt och skönt för de som bor där och att det egentligen inte krävs någon fysisk ombyggnad av själva fastigheterna. Det borde alltså gå att göra i hela Storstockholm. Och just det räknar vi nu på. Blir det verklighet är såklart klimatvinsten mångdubbelt större, säger Anders Egelrud, Fortum Värmes vd.

Fakta om fjärrvärmen i Hjorthagen, i Norra Djurgårdsstaden

  • Temperaturen i fjärrvärmenätet är lägre än normalt, framförallt när vattnet lämnar fastigheterna. Den exakta temperaturen varierar under året, precis som i resten av fjärrvärmenätet.
  • Det blir lika varmt och skönt för de som bor i området.
  • Det kallare vattnet kommer minska de globala utsläppen av koldioxid med ungefär 2000-3000 ton per år, eftersom det ger mer grön el som leder till mindre el från kol och naturgas.
  • Besparingen motsvarar de totala utsläppen, globalt, för runt 200-300 invånare – inklusive transporter, livsmedel, konsumtion, både lokalt och utsläpp i andra länder. Eller att 2000-3000 personer helt skulle sluta resa med bil.
  • Anläggningen tas i drift under våren 2017.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-02