​- Fjärrkyla Bas innebär en bra start på det nya året för många av våra fjärrkylakunder som har behov av kyla under den kalla delen av året. Vi sänker energipriset under vår och höst. Men inte nog med det. Fjärrkyla Bas innebär också att kunden kan få minuspriser på 150 kronor per megawattimme under perioden november till mars, säger Jan Lindfors, kundansvarig på Fortum Värme.

Värdefull återvunnen energi

En betydande andel av fjärrvärmeproduktionen i Stockholm baseras på återvunnen energi. Värmen som tillförs fjärrkylavattnet när det cirkulerar i kundernas anläggningar förädlas till prima fjärrvärme när det kommer i retur till Fortum Värmes värmepumpar. Därför är fjärrkyla en viktig del av Stockholms smarta kretslopp och värmeproduktion.

– Fjärrkyla Bas är öppet för alla och det går att välja redan från januari 2018. Om man dessutom vill ha minuspriser på 150 kronor vintertid skall fjärrkylavattnet hålla minst tolv grader när det lämnar kundens anläggning. Den nya prislistan har tagits emot mycket positivt av våra kunder, berättar Jan Lindfors.

Ökad konkurrens kräver vassare erbjudande

Marknaden för att värma och kyla fastigheter präglas av en allt starkare konkurrens. Fjärrkyla Bas är en viktig pusselbit för att göra Fortum Värmes totala erbjudande ännu mer attraktivt för kunderna.

-Idag upplever vi en tuff konkurrens främst från geoenergilösningar och olika lösningar baserade på värmepumpar eller kylmaskiner. Genom Fjärrkyla Bas, tillsammans med vår nylanserade prislista Fjärrvärme Bas, ökar vår konkurrenskraft väsentligt, säger Per Elfving, chef för avdelningen Analys och Utveckling på Marknad.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2018-01-03