Det finns ett fel i den tryckta miljörapporten för Värtaverket 2015, vilket Dagens Nyheter har rapporterat tidigare denna vecka. Felet gäller den mängd kol som använts det året. Rätt siffra finns i vår databas, varifrån alla beräkningar och rapporteringar görs. Utsläppen för 2015 är beräknade utifrån den korrekta siffran i databasen och inrapporterade därefter.

Alla utsläpp för 2015 som rapporterats in till EU ETS (Emissions Trading system), VMK (Värmemarknadskommittén) och andra instanser är alltså korrekta.

Det är mycket olyckligt att vi råkat få in fel siffra i överföringen till den tryckta miljörapporten. Sedan denna gjordes 2015 har vi dock ändrat vårt arbetssätt och infört flera kontroller.  I vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2015 står rätt siffra, felet uppkom bara i den tryckta versionen av miljörapporten samma år.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-26