Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Det finns ett fel i den tryckta miljörapporten för Värtaverket 2015, vilket Dagens Nyheter har rapporterat tidigare denna vecka. Felet gäller den mängd kol som använts det året. Rätt siffra finns i vår databas, varifrån alla beräkningar och rapporteringar görs. Utsläppen för 2015 är beräknade utifrån den korrekta siffran i databasen och inrapporterade därefter.

Alla utsläpp för 2015 som rapporterats in till EU ETS (Emissions Trading system), VMK (Värmemarknadskommittén) och andra instanser är alltså korrekta.

Det är mycket olyckligt att vi råkat få in fel siffra i överföringen till den tryckta miljörapporten. Sedan denna gjordes 2015 har vi dock ändrat vårt arbetssätt och infört flera kontroller.  I vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2015 står rätt siffra, felet uppkom bara i den tryckta versionen av miljörapporten samma år.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-26