I korta drag ska vi torka murverket i pannan, rengöra pannan, ”blåsa rent” rören innan turbinen kan börja användas, prova alla säkerhetssystem och samtrimma anläggningens olika delar.

I torsdags den 1 oktober inledde vi torkningen av murbruket i den nya pannan. Tyvärr uppstod en driftstörning som innebar att närboende drabbades av störande lukt under några dagar. Vi hade tyvärr inte informerat tillräckligt mycket i förväg om arbetet vi utförde. Detta vill vi nu be om ursäkt för. Vi vill också berätta vad som hände och hur vi hanterat detta.

Röken som syntes kom från de brännare som används vid torkningen av murbruket i pannan. Brännarna ställs upp inne i pannhuset och drivs med lättolja, ungefär som den som används i en vanlig villapanna. När murbruket hettas upp kan det lukta bränt och det kan också komma viss avgaslukt från brännarna.

Vi missbedömde dessvärre risken för rök- och luktutveckling och informerade därför inte närboende som vi borde gjort inför arbetet. Vi uppdaterade som vi brukar på projektets hemsida inför planerade händelser, men borde självklart gjort mer än så.

Anledningarna till att det blev mer lukt och rök än vi räknat med var bland annat vindarna som blåste in över Hjorthagen, tvärtemot våra mätningar inför arbetet som visade på västliga vindar ut mot havet. När brännarna startades uppstod både rök och lukt i en omfattning som vi inte räknat med. En orsak till störningen var att oljekvaliteten varierat. Så snart detta upptäcktes justerades förbränningen efter bränslet och lukten avtog. Även temperaturhöjningen i förbränningen gjorde att lukten avtog.

Arbetet med torkeldning var klart i går måndag den 5 oktober. Den tillfälliga brännarutrustningen monterades då ned och fraktades bort. Det är viktigt att påpeka att detta var ett led i intrimningen av anläggningen och att driften av det nya biokraftvärmeverket inte kommer att märkas på detta sätt.

Vi är väldigt ledsna över att vi inte informerade tillräckligt inför torkeldningen och att många närboende har upplevt obehag på grund av våra arbeten under helgen. Vi ber om ursäkt för detta. Vi tar händelsen på största allvar och kommer att informera mycket tydligare inför kommande arbeten under driftsättningen. Vi kommer även att bjuda in närboende till ett informationsmöte om det nya biokraftvärmeverket och vårt arbete inför starten 2016.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-29

Kategorier