Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Den svåra olycka som hände igår chockade oss alla och under gårdagen prioriterade vi att ta hand om våra kollegor. Det är ett arbete som kommer att hålla på så länge det behövs. Det finns dock även andra insatser som måste göras, inte minst att utreda orsaker och händelseförlopp. För detta finns det etablerade rutiner och regelverk.

Arbetsmiljöverket har enligt gängse rutiner och regelverk beslutat att arbetet inom den berörda delen av arbetsplatsen ska upphöra till dess att Fortum Värme kan visa att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Fortum Värmes arbete med den utredningen påbörjas idag då arbetsgruppen formellt bildas. I den ingår huvudskyddsombud som även är facklig representant. Arbetsgruppen beräknas vara klar med sitt arbete inom de närmsta dagarna. En viktig del i arbetet är att samla in fakta och intervjua de medarbetare som bevittnat olyckan.

Utöver Arbetsmiljöverkets regelmässiga nedstängning av den del av arbetsplatsen där olyckan skedde valde Fortum Värme igår att stänga ned samtliga delar av projektet. Av hänsyn till de omkomna och den skadade så har vi valt att hålla den arbetsplats som är själva kraftvärmeverket stängd tills vidare.

Parallellt med detta så genomför polisen sin utredning som ska utröna om det har begåtts ett arbetsmiljöbrott. Det är ett arbete där vi bistår polisen med det som de efterfrågar.

– Idag på förmiddagen formeras Fortum Värmes arbetsgrupp i vilken både huvudskyddsombud och facklig representant ingår. Vår bedömning är att deras arbete kommer att vara slutfört inom de närmsta dagarna, det säger Ulf Wikström, hållbarhetschef Fortum Värme.

Nästa steg i processen är att Arbetsmiljöverket granskar att arbetsplatsen är säker. Detta måste ske innan arbetet påbörjas igen. Arbetsmiljöverket kommer därefter att granska den utredning som Fortum Värme genomfört. Utredningen innehåller en redovisning av vad som hänt. Om brister i arbetsmiljöarbetet konstateras så ska utredningen även innehålla en handlingsplan som visar hur dessa brister ska åtgärdas. När Arbetsmiljöverket anser att utredningen är korrekt genomförd så kommer de att formellt stänga ärendet.

– Om det visar sig vara brister i arbetsmiljöarbetet som är orsaken till olyckan så kommer det att framgå av utredningen. Vi har noll-vision mot olyckor och kommer att göra allt för att identifiera orsakerna till olyckan, säger Ulf Wikström.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier