Först ur är Lidingö, där planet ska flyga natten mellan 24 och 25 november.

– Flygningarna är viktiga. Ur ett 1,5 millimeter stort hål läcker det på ett år ut varmvatten i en mängd som motsvarar årsbehovet för att värma upp 15 lägenheter. Det är ett slöseri och en onödig miljöbelastning, även om vi producerar värmen med nästan 90 procent förnybar eller återvunnen energi. Och ja, vi kan upptäcka så små, underjordiska läckor från 800 meters höjd även om de är osynliga på gatunivå, förklarar Kenneth Djärv, gruppchef nätunderhåll på Fortum Värme.


Bilden: Ett hål på 1,5 millimeter i ett fjärrvärmerör läcker värme som räcker till 15 lägenheter.

Flygningarna ska ske över Söderort, Västerort, norra Stockholm inklusive Täby, Lidingö samt City. Då det krävs särskilda väderförhållanden kommer flygningarna ske med relativt kort varsel. Minusgrader, snöfritt och relativt klar himmel är optimala förhållanden. Eftersom flygningarna genomförs på låg höjd, 800 meter, och planet åker fram och tillbaka över ett område händer det att privatpersoner brukar reagera.

– Därför informerar vi polisbefäl i området, flygledning för aktuellt luftrum och Trafikredaktionen på Sveriges Radio på förhand inför varje flygning, förklarar Kenneth Djärv.

Det finns fler nyttor med att hitta läckage i tid. De är bra för de boende eftersom reparationsarbetena och avbrotten då blir mindre omfattande. Värmekameran upptäcker även värmeläckage som kommer av dåligt isolerade rör, effektförluster som annars inte skulle ha upptäckts. Genom att analysera underlaget går det snabbt att beräkna om värmeförlusterna är så stora att det behöver åtgärdas.

Hur fungerar tekniken?

Med den här tekniken, som har en militär bakgrund, tar det bara sex nätter att dokumentera hela Fortum Värmes ledningsnät, som är lika långt som sträckan Stockholm-Madrid och innehåller lika mycket vatten som en miljon badkar.

Därefter ska resultatet analyseras. Första gången resulterade det i mer än 7000 bilder som behövde gås igenom, men idag är volymerna nere på ett par hundra och de minskar för varje år. Systemet som det Linköpingsbaserade företaget Termisk Systemteknik erbjuder lär sig nämligen känna igen hur läckor ser ut och sorterar därför bort alla andra värmepunkter. Förra året identifierades totalt 50 värmepunkter med någon form av problem.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-11-24