Fortum Värme har skrivit ett femårigt avtal med Hector Rail om tågtransporter till nya biokraftvärmeverket i Hjorthagen i Stockholm. Tågen lastas med biobränsle som hämtas på terminaler i Mellansverige, södra Norrland och mellersta Norge.

Tågen kommer i huvudsak att dras av elektriska lok, så långt som det är möjligt. Hector Rails elektriska lok är utrustade med den senaste tekniken, vilket innebär att bromsenergin kan omvandlas till el som matas ut på elnätet. För att ytterligare minimera miljöpåverkan kommer tågväxlingen i Värtan göras av ett batterilok. Batteriloket laddas med förnybar el från Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk i Värtan. Järnvägstrafiken beräknas starta samtidigt som det nya biokraftvärmeverket tas i drift i början av 2016.

– Tillsammans med Fortum Värme har vi utvecklat en lösning som visar hur effektiv och miljöanpassad en järnvägslösning kan vara, säger Mats Nyblom VD på Hector Rail.

Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktion de närmaste åren och senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100% av förnybar och återvunnen energi, idag är andelen 86%.

– För oss är transporterna viktiga och vi är glada för samarbetet med Hector Rail. Biobränslet till vårt nya biokraftvärmeverk i Hjorthagen kommer att komma både med fartyg och med tåg som ger mycket låg miljöpåverkan, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Fakta nya biokraftvärmeverket

  • Bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk startade januari 2013 och tas i drift i januari 2016
  • Satsningarna i Värtaverket ökar andelen förnybar och återvunnen energi från 80 till 90%
  • 4,4 miljarder investeras i det nya biokraftvärmeverket
  • Flis, bark, grenar och kvistar kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av 190 000 lägenheter om 65 kvm
  • Minskar CO2-utsläppen i Stockholm med cirka 126 000 ton per år, vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader
  • De globala CO2-utsläppen minskar med 650 000 ton årligen genom att förnybar el produceras och exporteras till Europa och därmed tränger undan el producerad med fossila bränslen
  • Cirka 40% av bränslet kommer att fraktas med tåg

Om Hector Rail

Hector Rail är den ledande oberoende tågdragaren med verksamhet i Skandinavien och Tyskland. Med oberoende menas att Hector Rail inte är knuten till någon stat eller något annat transportföretag. Genom att vara oberoende, utgå från kundernas behov och skapa innovativa järnvägslösningar erbjuder Hector Rail ett tydligt mervärde till sina kunder. De viktigaste kunderna är speditörer, stora varuägare och andra järnvägsföretag. Hector Rail kör för närvarande cirka 120 000 tågkilometer per vecka. Hector Rail ägs av riskkapitalbolaget EQT. Ytterligare information på www.hectorrail.com

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01