Stockholm Exergi och åtta andra medlemsföretag har redan nått det målet, och ett nytt mål om netto noll-utsläpp år 2030 har antagits.

Mellan 2010 och 2017 har Hagainitiativet bidragit med en utsläppsminskning som motsvarar cirka 8 procent av Sveriges totala utsläppsminskning. Samtidigt har företagen kunna öka sin omsättning. Idag presenterar Hagainitiativet sitt årliga klimatbokslut för åttonde gången.

Hagainitiativets vision är att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

– Vi närmar oss Hagas mål om att alla företag ska minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020 och nu har 9 av 15 företag nått målet. Detta visar också att vår strategi med nya mål om netto noll till 2030 låg helt rätt i tiden, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Stockholm Exergi är ett av de företag som redan uppnått målet. I Klimatbokslutet för 2017 konstateras en utsläppsminskning för CO2e (koldioxidekvivalenter) om 43% jämfört med basåret 2010. Beräkningarna inkluderar egna verksamheter, inköpt energi samt tjänsteresor sedan företagens respektive basår. I klimatbokslutet finns en tydlig redovisning av varje företags klimatpåverkan, inklusive utsläpp i leverantörskedjan.

Några av våra åtgärder under 2017

  • I mars invigde vi en biokolsanläggning i Högdalen tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad. Där lämnar stockholmarna in trädgårdsavfall, som blir till fjärrvärme och jordförbättringsmedlet biokol som binder förnybart kol i marken. På köpet minskar mängden koldioxid i luften.
  • Under våren tog vi ett nytt fjärrvärmenät, som är utvecklat för kallare fjärrvärmevatten, i drift i nya Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Det leder till minskade globala utsläpp av koldioxid och kan stå modell för fler stadsdelar.
  • I november smyglanserade vi en tjänst för smartare värmestyrning i mobilen: Intelligy. Den är framtagen tillsammans med ett antal bostadsrättsföreningar och ska nu utvecklas vidare med ännu fler kunder. Målet är en effektivare användning av fjärrvärme.

Ta del av Hagainitiativets klimatbokslut 2017 här: https://www.hagainitiativet.se/sv/klimatbokslut

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2018-06-08