När Coop blev tillfrågad om att bli pilotleverantör i Öppen Fjärrvärme var det inte svårt att tacka ja.

Coop strävar efter hållbara lösningar, och internt hade man länge funderat över hur man skulle kunna ta hand om överskottsvärmen från kylanläggningarna i livsmedelsbutikerna, i stället för att bara vädra ut den. Men, ekonomin är lika viktig för projektets framtid. Så när hållbarhet och ekonomi kunde kopplas samman var det inte svårt att hänga på.

Lars Blom och Anders Ek är de två projektledarna på Coop som dragit det interna lasset i Öppen Fjärrvärme. Det var de båda som bokstavligen övertalade ledningen på Coop att satsa på projektet. Lars Blom är ansvarig för inköp och energi, medan Anders Ek är projektledare för kyla. Coop gick med i Öppen Fjärrvärme med två pilotanläggningar, Hammarby Sjöstad och Rådhuset, två anläggningar med helt olika förutsättningar.

– När vi blev tillfrågade om vi ville vara med var det viktigt för oss att ha en professionell motpart för att ta hand om överskottsvärmen. Vi hade länge haft de tankarna internt, men inte haft kompetensen att göra det. Det är en mycket stor energimängd det är frågan om, och den är inte lätt att hantera, säger Lars Blom. Öppen Fjärrvärme har gjort det möjligt för oss  att förverkliga visionen att återvinna livsmedelsbutikernas överskottsvärme på ett effektivt sätt.

Coops varumärke står för ”hållbarhet”. Av det skälet har Öppen Fjärrvärme rätt profil som projekt i koncernen.

– Vi måste vara längst fram i de här frågorna. Våra kunder går inte bara på priset på varorna, säger Lars Blom som anser att grundidén är gynnsam för Coop.

Men det har funnits problem under inkörningsperioden. Ett av dem är kommersiellt väsentligt för Coop.

– När ska vi stänga av leveranserna? När kostar värmeproduktionen mer än vi får betalt? Så beskriver Lars Blom Coops dilemma i projektet. Det har lösts genom att Coop får rapporter från Fortum Värme, eftersom Coop inte själva har rutinerna för sådana avgöranden.

Både Lars Blom och Anders Ek anser att det har varit ett problem för dem själva att de har underskattat den tekniska komplexiteten i projektet. Problemet har varit att få det att fungera fullt ut. Verksamheten löper på i Coop Rådhuset, medan det återstår tekniska frågor i Hammarby Sjöstad.

– Det är ju faktiskt så att vi internt nästan prackade på ledningen det här projektet. Vi trodde på det, men det fanns ju ingen kunskap hos oss, säger Lars Blom.

Utmaningen på kort sikt är att få anläggningen och driften att fungera i butiken i Hammarby Sjöstad. Lyckas det går det att få ut stora värden ”på andra sidan” som Anders Ek utrycker det.

– Vi måste bli klara med lösningarna så att vi kan få en helautomatisk hantering, säger Anders Ek.

Coop har ännu inte gjort en kommersiell utvärdering eftersom det på grund av de tekniska utmaningarna i Hammarby Sjöstad ännu inte gått att köra anläggningen i normal drift.

– Men vi ser ungefär att vi hamnar på de värden vi beräknade och det visar att de antaganden vi gjorde i början har hållit säger Lars Blom.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-02