Fortum Värme kommer att leverera kyla till Bahnhof som i sin tur säljer tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet. Möjligheten för datahallar att sälja sin överskottsvärme, som tidigare gick till spillo, till marknadspris gör Stockholm till en världsunik etableringsplats.

– Detta är ett viktigt steg för att återvinna så mycket energi som möjligt från den växande globala IT-sektorn, säger Anders Egelrud som är VD för Fortum Värme. Vi hoppas att affärsmodellen Öppen Fjärrvärme, som möjliggör detta, ska locka ett stort antal internationella datahallar att etablera sig i Stockholm, men också hjälpa till att snabba på Stockholms utveckling mot ett helt fossilfritt system.

Bahnhofs datahall kommer att bli Stockholms största när den uppförs under 2016-2017. Fullt utbyggd kan den återvinna 112 GWh värme per år till fjärrvärmenätet. Det motsvarar hela leveransen av fjärrvärme i exempelvis Mora, en stad med cirka 20 000 invånare.

Avtalet mellan Fortum Värme och Bahnhof omfattar ett system för värmeåtervinning och ett separat system för frikyla.

– Med ett system för värmeåtervinning och ett parallellt system för frikyla kommer vi att kunna bygga en av världens grönaste datahallar och samtidigt erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Med Green Hub visar vi att det är smart att lägga datahallar i citylägen och återvinna energi istället för att elda för kråkorna, säger Bahnhofs VD Jon Karlung.

Den nya datahallen kommer att få sin el från en helt ny fördelningsstation som byggs av Ellevio i direkt anslutning till datahallen.

– Vi kommer att göra en betydande nyinvestering för att Bahnhofs expansion ska bli möjlig, säger Johan Lindehag, VD för Ellevio. Närheten till stamnätstationen i kombination med en helt ny fördelningsstation kommer att ge Bahnhof en trygg och skalbar elnätsanslutning.

Energiåtervinningen är ytterligare en konkurrensfördel för Stockholms tillväxt och en möjlighet att ta ledarpositionen som Europas främsta nav för informations- och kommunikationsteknikföretag.

– Stockholm har med sin starka kompetens inom IT-sektorn, sitt välutbyggda fjärrvärmesystem och sitt goda företagsklimat väldigt bra förutsättningar att bli ett globalt centrum för den växande datahallsbranschen, säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. Det är mycket positivt att värmeåtervinning från denna framtidssektor kan bidra till vår vision att göra Stockholm till en internationell föregångare bland hållbara städer.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-30