En glödbrand startade i förmiddags i Fortum Värmes silo i Energihamnen i Stockholm.

Räddningstjänst har varit på plats men har bedömt läget under kontroll och nu lämnat området. Det är ingen fullt utvecklad brand utan det glöder. Glöden är helt isolerad i silon, där biobränslen i form av olivkärnor förvaras. Enligt överenskommelse med räddningsledaren har Fortum Värme nu tagit över det fortsatta arbetet med att släcka glöden. Det finns ingen risk för spridning, ej heller någon explosionsrisk. Ingen har skadats vid händelsen.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier