Fortum har uppmärksammats av organisationen COGEN Europe för företagets effektiva genomförande av sin strategi för resurseffektiv fjärrvärme. Trots utmanande marknadsförutsättningar och stora skillnader i lokala regelverk invigde Fortum under ett och samma år fyra nya kraftvärmeverk i fyra olika länder. Dessa verk ökar andelen el och värme från förnybara bränslen i Östersjöområdet med 86 MW el och 243 MW värme, vilket motsvarar elanvändningen i 80 000 och värmebehovet för 50 000 hushåll.

Under 2013 invigde Fortum i tur och ordning den avfallseldade anläggningen i Klaipeda, Litauen, biobränsleeldade Järvenpää, Finland, biobränsleeldade Jelgava i Lettland och avfallseldade Brista norr om Stockholm. Samtliga dessa anläggningar bidrar både ekonomiskt, socialt och miljömässigt till de lokalsamhällen där de finns. I Klaipeda bidrar Baltikums första avfallseldade kraftvärmeverk till ett minskat beroende av importerande bränslen samtidigt som problemet med den lokala sophantering löses. Också fjärrvärmesystemen i Stockholm och Jelgava gynnas av nya anläggningar med lägre produktionskostnader. Dessutom bidrar alla fyra anläggningarna till globalt sänkta CO2-utsläpp genom att de ersätter och trycker undan äldre produktion baserad på fossila bränslen.

– Vi är naturligtvis både glada och stolta över detta erkännande för vår strategi med effektiv och miljömässig produktion baserad på lokala bränslen, säger Håkan Grefberg, Senior Advisor inom Fortum Heat, som var den som tog emot utmärkelsen vid COGEN Europes årliga konferens i Bryssel den 3 april. Vi är stolta över att ha byggt den första avfallseldade kraftvärmeanläggningten i Baltikum, liksom vi är stolta över den största biobränsleeldade anläggningen i Lettland.

– Att bygga flera anläggningar samtidigt i olika länder var en utmaning för vår organisation, säger Markku Nordström, Industrial Intelligence Manager på Fortum Heat. Men att bygga ‘tvillinganläggningar’ i Järvenpää och Jelgava gav samtidigt avsevärd kostnadseffektivitet och minskad projekttid.

COGEN Europe är den europeiska organisationen för främjande av kraftvärmeproduktion. Dess målsättning är att arbeta för en spridning av kraftvärmeproduktion i Europa för en hållbar energiframtid. För att nå målet arbetar COGEN Europe på EU-nivå och med medlemsstaterna för att utveckla en hållbar energipolitik och att ta bort hinder för en sådan utvecklingen.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-05-04

Kategorier