Hårt arbete ger resultat – i veckan nominerades Fortum Värmes vd Anders Egelrud till ”mäktigast i Hållbarhetssverige”. Det är tidningen Miljöaktuellt som varje år tar fram en lista med personer som är föredömen, sätter agendan och driver på för hållbar utveckling

Anders nomineras för sitt ledarskap inom klimatfrågan där bland annat bygget av det nya biokraftvärmeverket lyfts fram som ett stort bevis på Fortum Värmes väg mot 100 % förnybar eller återvunnen energi. I nomineringen skrivs att ”Det behövs envishet, tålamod och jävlar anamma, särskilt då de ekonomiska styrmedlen gör kol billigare idag, och detta har Anders visat att han har”.

Läs mer om nomineringen här

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-02

Kategorier