Tidigare i veckan publicerade Naturvårdsverket en lista över företag som inte lämnat in utsläppsrätter i tid. På grund av ett administrativt misstag överlämnade Fortum Värme en felaktig volym utsläppsrätter avseende verksamhetsåret 2012. Det handlar om ca 0,5 procent av den samlade volymen som inlämnades för år 2012. Misstaget påverkar inte utsläppen eller Fortum Värmes redovisning av klimatpåverkan och miljövärden.

– Detta är ett administrativt misstag som korrigerades utan omsvep och som kostat företaget extra pengar. Vi beklagar verkligen misstaget, säger Erik Dotzauer, ansvarig för styrmedelsfrågor på Fortum Värme.

Fortum Värmes uppfattning är att systemet för handel med utsläppsrätter är ett viktigt styrmedel men som behöver göras mer effektivt genom att tillgången på utsläppsrätter reduceras permanent. Beslut har tagits inom EU som innebär att tillgången på utsläppsrätter i systemet kommer att minska efter 2020.

– Men de beslut som är tagna räcker inte, antalet utsläppsrätter måste begränsas ytterligare om vi ska ha möjlighet att nå de mål som världens länder enades om på klimatmötet i Paris, säger Erik Dotzauer.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01

Kategorier