Hållbara städer, smarta städer, framtidens städer. Kärt barn har många namn och under hösten avlöser konferenserna varandra på temat. Idag börjar konferensen Nordic Smart Cities här i Stockholm och Anders Egelrud, vd för Fortum Värme, är en av huvudtalarna. Fortum Värme får utgöra ”det goda exemplet” som bidrag till den hållbara, smarta, staden.

Och det är ingen slump. Fortum Värme har, trots allt, nyligen investerat drygt 5 miljarder kronor i världens i sitt slag största biokraftvärmeverk. Verket har precis tagits i drift för värmesäsongen och det bidrar till att vår fjärrvärme till 90 procent kommer ifrån förnybara eller återvunna bränslen. Det bidrar till att minska utsläppen av koldioxid lokalt i Stockholm med 126 000 ton, motsvarande vad biltrafiken släpper ut under sex veckor i huvudstaden. Fortum Värmes mål är att 100 procent av fjärrvärmen ska komma från förnybara eller återvunna bränslen allra senast 2030 – ett viktigt bidrag till stadens ambition att vara fossilfria 2040.

150 år av utveckling – Stockholm renare än någonsin

Sverige, och Stockholm, var tidigt ute och byggde ut fjärrvärmesystemet, till stor del baserat på kraftvärme. För 150 år sedan låg smogen tung över staden och hundratals, ja kanske tusentals, skorstenar släppte ut föroreningar. Men tack vare fjärrvärmen byttes dessa ut till några få skorstenar med rening och idag har vi en av världens renaste huvudstäder. Fjärrvärmen är en starkt bidragande orsak till det och det kommer den att fortsätta med.

Fortum Värme strävar efter att hela tiden skapa nya, hållbara, tjänster och produkter till våra kunder. Genom öppen fjärrvärme köper vi tillbaka överskottsvärmen från exempelvis datahallar och livsmedelsbutiker. På så vis kan vi ta till vara värme som annars bara skulle fläktas bort. Genom samarbetet med Stockholm stad, Stokab, Ellevio och Stockholm Business region, satsar vi på att locka fler datahallar till regionen. Det ger både mer överskottsvärme och ekonomiska tillväxtmöjligheter.

Nya lösningar för framtidens hållbara stad

Men vi ger oss inte här. För oss räcker det inte bara att öppna upp våra fjärrvärmenät för handel, och återvinning, av värme. Vi vill på allvar vara med och bygga framtidens hållbara Stockholm via fler smarta lösningar. Nyligen lanserade vi, i samarbete med företaget Manetos, en tjänst som hjälper villakunder att styra sin värmeförbrukning hemma – även när de inte är hemma. Då styrs värmen via en app. Och det här är bara början på en rad tjänster som syftar till en smartare energianvändning, från det egna hushållet och snart även till flerbostäderna. För det är ju när vi får storskalighet som vi verkligen ser effekter. Från hundratals skorstenar till några få, från villan till flera boende i ett flerfamiljshus som tillsammans använder energin lite smartare. Först då bygger vi den hållbara staden.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-10