GleSYS datahall i Västberga söder om Stockholm, beräknas initialt leverera en värmeeffekt på 500 kW till Fortum Värmes fjärrvärmenät. Leveransen förväntas stegvis öka upp till en nivå motsvarande 900 kW som räcker till att värma drygt 700 lägenheter.

Värmeåtervinning genom Öppen Fjärrvärme ligger i linje med GleSYS satsning på gröna datahallar och är en viktig del av företagets miljöprofilering. När överskottsvärmen från datahallen tas tillvara i stället för att bara fläktas bort, beräknas koldioxidutsläppen minska med närmare 350 ton årligen. Överskottsvärmen har potential att värma över 700 lägenheter i Stockholm.

– Utmaningarna med att återvinna värmen från datacentret är funderingar vi har burit med oss sedan starten. Vi har tidigare värmt upp de egna lokalerna med en bråkdel av spillvärmen. Att vi nu tillsammans med Fortum Värme har hittat en hållbar lösning som håller både tekniskt och ekonomiskt är fantastiskt, säger GleSYS vd Glenn Johansson.

Fortum Värme välkomnar att ytterligare en datahall har valt att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

– Vi är glada över att GleSYS ansluter sig till Öppen Fjärrvärme och återvinner sin överskottsvärme. Affären med GleSYS skapar ömsesidiga värden och bidrar till att göra Stockholm till en hållbar stad, säger Martin Brolin på Fortum Värme.

Projektet med värmeåtervinning genom datahallen i Västberga sker inom ramen för EU-projektet GrowSmarter. GrowSmarter är ett projekt som främjar satsningar för hållbara städer, där förutom Stockholm även Köln och Barcelona deltar.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-10