Idag blev det klart att Fortum Värme går in i Prisdialogen – ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen ska utvärderas av Energimarknadsinspektionen i januari 2015 och januari 2016, enligt uppdrag från regeringen.

Under våren har flera möten med Fortum Värmes kundrepresentanter skett och den 2 juni 2014 hölls det avslutande samrådsmötet. Vid mötena har transparent information och en öppen dialog förts om prisjusteringen för fjärrvärme 2015.

– Prisdialogen har lett till ökad insyn och förståelse för vår prissättning bland våra kunder. Vi i vår tur har fått många synpunkter, förbättringsförslag och en hel del beröm från kunderna som ökar vår förståelse för kundernas förutsättningar och möjliggör fler förbättringar. Sammantaget stärker vi vår ömsesidiga relation som är helt avgörande för vår affär och framtid, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

I Prisdialogen ska företagen lämna en prognos för de kommande två årens priser. Fortum Värme har valt att ställa ut ett pristak för 2016 och 2017, vilket är ett mer omfattande och starkare åtagande än en prognos. Det ger kunderna ännu mer förutsägbara fjärrvärmekostnader som kan förenkla för kunderna.

Nästa år kommer Fortum Värme att föra en dialog på samma sätt om priserna för 2016 och ansöka om förnyat medlemskap i Prisdialogen.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01