Det här är Locums största kylaleverans hittills och den innebär en lokal miljöbesparing på 895 ton koldioxid vilket motsvarar utsläppen från 530 bilar.

Kylaleveransen till SÖS uppgår till 4,7 MW vid full drift och är Locums enskilt största så långt. Det kan jämföras med 0,4 MW som Fortum Värmes genomsnittliga kylakunder ligger på. Under våren har Fortum Värme även kopplat in Locums fastighet S:t Görans sjukhus och inom kort kopplas även Rosenlunds sjukhus in – även det en fastighet som Locum förvaltar åt Stockholms läns landsting.

– Kraven på tillförlitlig kyla både för komfort och tekniska installationer som magnetröntgenkameror är höga samtidigt som miljöaspekten är central. Det var viktiga faktorer för att valet föll på fjärrkyla i konkurrens med konventionella kylmaskiner och geoteknik, säger Anders Sjölund kundansvarig för Locum på Fortum Värme.

Ny ledning för 25 miljoner

Avtalet mellan Fortum Värme och Locum tecknades hösten 2015. För att komma till Södersjukhuset har Fortum Värme byggt en ny kylaledning för cirka 25 miljoner kronor.

– Efterfrågan på kyla i Stockholm växer och det känns glädjande att vi nu kan leverera det till viktiga samhällsfunktioner som dessa tre stora sjukhus, säger Anders Sjölund.

Han tillägger att Fortum Värme ser stor potential för andra, närliggande, fastigheter att ansluta sig till den nya ledningen. Den har kapacitet att kyla samtliga närliggande fastigheter som har kylabehov.

Södersjukhuset är idag Stockholms största akutsjukhus. Det byggs nu ut och moderniseras och kommer att bli ett av Europas största och modernaste med en kapacitet på 175 000 akutbesök per år. Det ska bli 5 000 nya slutenvårdstillfällen per år och mellan 800 och 900 personer kommer att arbeta med bygget som beräknas vara helt färdigt 2019.

Fjärrkylan ersätter den tidigare lokalt producerade kylan och kommer att ha samma omfattning som tidigare i det befintliga sjukhuset. Fjärrkyla kommer även att installeras i de byggnader som nu uppförs på västra sidan om sjukhuset.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-10