Fortum Värmes mål är en 100% förnybar och återvunnen energiproduktion i Stockholm senast 2030. Under åren 2010-2016 investerar bolaget 7 miljarder i förnybar kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det är därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Fortum Värme är även det första energibolaget i Sverige som ger ut en grön företagsobligation.

Totalt uppgick transaktionen till SEK 2,5 miljarder och placerades på 22 investerare fördelat på 6- och 7-åriga löptider. De gröna obligationslånen gjordes under MTN-programmet (Medium Term Note) och kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. SEB var förmedlande bank till emissionen. Fortum Värmes ramverk för gröna obligationer är granskat av den norska klimatforskningsinstitutet Cicero. De gröna obligationerna kommer att finansiera nyinvesteringar i förnybar och återvunnen fjärrvärme- fjärrkyla- och elproduktion och i mindre utsträckning reinvesteringar och refinansiering av projekt i enlighet med det gröna ramverket. Gröna obligationer är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av bolagets finansiering och möjliggör en breddning av investerarbasen och skapar närmare relationer med investerarna.

– För oss är det viktigt att förbereda bolaget för en framtid där hållbarhet även spelar en avgörande roll för finansieringen. Det gör vi bäst genom att aktivt delta i den gröna kapitalmarknadens framväxt, säger Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör på Fortum Värme.

Finansieringen från de gröna obligationen riktas mot flera pågående satsningar för att öka andelen förnybar och återvunnen energi. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket som byggs i Värtan i Stockholm, nyanslutningar av kunder där kundernas sämre uppvärmningsalternativ ur klimatsynpunkt ersätts med fjärrvärme och det nya kraftvärmeverket i Sigtuna är exempel på satsningar som ingår i ramverket för Fortum Värmes gröna obligationer.

– Gröna obligationer går hand i hand med vårt hållbarhetsarbete. Satsningarna för att minska vår klimatpåverkan ytterligare fortsätter med oförminskad kraft för att våra kunder ska ha en klimat- och resursneutral fjärrvärme baserad på 100 % förnybar och återvunnen energi senast 2030, säger Anders Egelrud, VD på Fortum Värme.

Redan idag består fjärrvärmen av 87% förnybar och återvunnen energi. Satsningarna på förnybar produktion är viktiga för hela Stockholmsregionen eftersom fjärrvärmenätet servar hela länet, men också specifikt för Stockholms stad som utgör en stor del av bolagets marknad.

– Vi välkomnar Fortum Värmes investeringar i förnybar och återvunnen energi. De har bidragit och fortsätter att bidra stort till en bättre miljö i Stockholm. Vi behöver fler satsningar av detta slag för att vi ska nå våra klimat- och miljömål, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26