Stockholms stad har utsett Fortum Värme till månadens klimatsmarta exempel i december. Läs här nedan Stockholm stads artikel:

”Fortum Värme påbörjade för många år sedan resan mot ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Det arbetet möjliggör nu att det sista kolet i Stockholm kan fasas ut nästan tio år tidigare än beräknat – ett stort steg på vägen för att nå stadens mål om ett fossilfritt Stockholm 2040.

För sitt arbete med att fasa ut det sista kolet i Stockholm till 2022 i stället för 2030 får Anders Egelrud och Fortum Värme Pingvinpriset och utses till Månadens klimatsmarta exempel i december 2017. Flera olika satsningar gör utfasningen möjlig, bland annat ökad värmeåtervinning från datahallar, effektstyrning av bostäder och effektivisering av befintlig värmeproduktion.

– Jag kliver ur sängen på morgonen för att göra Stockholm till en mer hållbar stad. Vi stockholmare har halverat våra utsläpp av växthusgaser sedan 1990 och vår fjärrvärme har varit avgörande för det. Det är jag stolt över, inte bara som vd för Fortum Värme utan dessutom som stockholmare, säger Anders Egelrud.

En tredjedel av värmen från din egen soppåse

Målet var att börja fasa ut kolet i Stockholm först 2030, men flera olika satsningar gör att utfasningen kan ske redan 2022. Grunden är lagd sedan flera år tillbaka.

– Fortum Värme har i många år arbetat för ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Målet är att bli klimat- och resursneutrala 2030 och de senaste sex åren har vi investerat över 7 miljarder kronor i hållbar energiförsörjning, berättar Anders Egelrud.

– Det senaste exemplet är vår stora bioenergianläggning i Värtan som producerar el som räcker till 200.000 elbilar och värme för 190.000 lägenheter. Förnybar och återvunnen energi står idag för nästan 90 procent av all vår energi. Dessutom kommer mer än en tredjedel av värmen i din lägenhet från din egen soppåse och ditt avloppsvatten.

Datahallar och smart digitalisering

Nu krävs ett antal andra åtgärder för att göra utfasningen möjlig. En är satsningen på projektet Stockholm Data Parks som går ut på att locka internationella IT-jättar att bygga sina datahallar i Stockholm för att kunna återvinna hallarnas spillvärme i stadens fjärrvärmenät.

När Stockholm Data Parks är fullt utbyggt, kommer värmeåtervinningen från datahallarna att stå för ett betydande tillskott av värme till Stockholm. Ambitionen är att täcka tio procent av stadens uppvärmningsbehov.

– Andra viktiga satsningar vi redan jobbar med är att hjälpa stockholmarna att spara energi genom smart digitalisering. Det går att styra effektbehovet, till exempel sänka temperaturen på natten, utan att kunderna märker någon skillnad, berättar Anders Egelrud.

Nytt kraftvärmeverk

– Vi förbereder oss också för att kunna bygga en helt ny anläggning i Lövsta. Då skulle staden dessutom kunna ersätta Hässelbyverket med bostäder, säger Anders Egelrud.

Fullt utbyggd skulle en ny kraftvärmeanläggning i Lövsta kunna försörja över 200.000 lägenheter med värme och generera el till över 125.000 elbilars årsbehov.

Samverkan en nyckelfaktor

Fortum Värme har hittills investerat miljardbelopp i förnybar energi. Anders Egelrud menar att för att klara av upploppet mot 100 procent förnybar energi krävs stora beslut, smarta digitala lösningar, konstruktiv dialog och ett gott samarbete.

– Vi har redan ett av världens absolut mest avancerade och hållbara fjärrvärmesystem, så vi har inte alltid lyxen att kunna titta på hur andra har gjort. Det här måste vi göra själva och framgångsfaktorn är samverkan. Utan Stockholms stad och våra kunders engagemang är det svårt att utveckla en helt hållbar energiförsörjning.

Motivering

Anders Egelrud och Fortum Värme får pingvinpriset och utses till Månadens klimatsmarta exempel i december 2017 för sitt arbete med att fasa ut det sista kolet till 2022 i stället för 2030 – ett stort steg mot målet att Stockholm ska vara fossilfritt 2040.

Flera olika satsningar behövs för att möjliggöra utfasningen, bland annat ökad värmeåtervinning från datahallar, effektstyrning av bostäder, effektivisering av befintlig värmeproduktion och ersättning av det 60 år gamla Hässelbyverket med ett nytt, effektivt kraftvärmeverk. Satsningarna är en stor framgång för klimatet och gör dessutom Stockholm till en förebild för andra städer, att följa efter och inspireras av.”

Läs också informationen från Stockholm Stad: Fortum Värme fasar ut kolet i Stockholm

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2017-12-11

Kategorier