Fortum Värmes mål är att fjärrvärmen senast 2030 till 100 procent ska baseras på återvunnen eller förnybar energi. Biobränslen ska komma från hållbara uttag. För att säkerställa detta behövs ett effektivt system för kontroll av biobränslenas ursprung.  Fortum Värme har nu som första energibolag i Europa och det andra i världen blivit certifierade enligt FSC® – Chain of Custody (CoC) (Licens nummer: FSC-C126045) Standard, spårbarhetsstandard.

Certifieringen är ett viktigt verktyg för att målet att biobränslen ska komma från ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk, ska kunna realiseras. Det blir allt viktigare i takt med att Fortum Värmes användning av biobränslen stadigt ökar.

”Vi är mycket stolta över att ha blivit certifierade. Certifieringen är ännu ett kvitto på att ekologiskt och socialt ansvarstagande är centrala och vitala delar i vårt arbete och att vi tar ansvar för hela vår värdekedja”, säger Nadja  Pilpilidou, ansvarig för ursprungskontroll av bränslen på Fortum Värme.

Fortum Värme har som mål att vara ett klimatneutralt energibolag senast 2030, men arbetar för att klara detta väsentligt tidigare. Som ett led i detta har företaget successivt ökat sin användning av biobränslen. Nästa år tas det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan i bruk och då kommer företagets användning av biobränslen i form av restprodukter från skogen att öka till 3,7 TWh från dagens 1,5 TWh.

”Som en del av Fortum Värmes arbete för ett ansvarsfullt skogsbruk såg vi ett växande behov av säkra rutiner och kontrollsystem för spårbarhet. Spårbarhetscertifieringen är ett kraftfullt och säkert verktyg för att säkerställa spårbarheten genom hela leverantörskedjan, och innebär att vi nu tar steget fullt ut i vår strävan att basera vår kontroll på en etablerad standard”, säger Nadja Pilpilidou.

Först i Europa

Systemet som certifieringen vilar på, kontrolleras årligen av en oberoende ackrediterad revisor. Under 2015 har Fortum Värme genomfört certifieringsrevision och fått FSC CoC certifikat® (Licens nummer: FSC-C126045). Idag är Fortum Värme det första energiföretaget inom EU och det andra i världen som innehar certifikat enligt FSC Chain of custody® (Licens nummer: FSC-C126045), spårbarhetsstandard. Företaget är medlem i WWF:s Forest & Trade Network sedan tio år.

”Vi har jobbat för att allt vårt skogsbränsle ska ha känt ursprung och att andelen FSC®certifierat bränsle höjs. Våra aktiviteter och mål granskas, godkänns och följs upp av WWF regelbundet”, säger Nadja Pilpilidou. Hon tillägger:

”Vi tror att genom vår påverkan på leverantörer, deras samarbetsvilja och med stöd från WWF kan vi utvecklas ännu mer inte bara som företag utan som en hel bransch”.

Certifieringen gjordes av Bureau Veritas (BV) och standarderna heter:

FSC®Chain of Custody standard, Ref.: FSC-STD-40-004, v.2.1 och FSC CoC Controlled Wood standard, Ref.: FSC-STD-40-005, v.2.1 (Licens nummer: FSC-C126045)

Om Forest Stewardship Council

FSC® Forest Stewardship Council (Licens nummer: FSC-C126045), är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

Om The Global Forest & Trade Network

The Global Forest & Trade Network  är WWF’s initiativ för att utplåna illegal avverkning och för att driva på för ett bättre och mer hållbart skogsbruk. För mer information om GFTN, se www.gftn.panda.org

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2019-08-28

Kategorier