Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett 2-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program. Det totala beloppet på SEK 2,5 miljarder fördelades enligt följande:

  • 2-årig obligation på SEK 1 miljard med rörlig ränta, förfallodag 16 september 2016
  • 5-årig obligation på SEK 0,5 miljarder med fast kupong på 1,50 %, förfallodag 16 september 2019
  • 5-årig obligation på SEK 1 miljard med rörlig ränta, förfallodag 16 september 2019

Emissionen placerades hos över 40 investerare. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten.

Danske Bank, Nordea och SEB var ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26