Rökutveckling i bränslelager i Högdalen – släckningsarbete pågår

En glödbrand i ett bränslelager för returflis vid Högdalenverket pågår sedan igår kväll. Stockholms brandförsvar kallades till platsen vid 21-tiden och de har under natten genomfört släckningsarbete för att stoppa rökutvecklingen som glödbranden ger upphov till. Räddningstjänsten är fortfarande på plats och genomför släckningsarbete. Inga personer har skadats i samband med incidenten.

Vad som har orsakat branden är inte klarlagt och hur omfattande skadorna är på bränslelagret går inte att bedöma i nuläget. Situationen har inte medfört några produktionsstörningar, utan leveranserna till kunderna har upprätthållits.

Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) ett 3-årigt och två 5-åriga obligationslån under sitt MTN (Medium Term Note) program.

Det totala beloppet på SEK 2 miljarder fördelades enligt följande:

  • 3-årig obligation på SEK 1 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 17 september 2018
  • 5-årig obligation på SEK 0,4 miljarder med fast kupong på 1,25%, förfallodag 17 september 2020
  • 5-årig obligation på SEK 0,6 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 17 september 2020

Emissionen placerades hos över 30 investerare. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten. Den 6 maj gav Fortum Värme ut gröna företagsobligationer motsvarande 2,5 miljarder SEK. Det var därmed den hittills största gröna obligationstransaktionen i SEK. Gårdagens transaktion är ytterligare ett steg mot att Fortum Värme ska vara självfinansierat nästa år.

Danske Bank och Nordea Markets var ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Fortum Värme ägs gemensamt av Fortum (90,1 % av aktierna och 50,1 % av rösterna) och Stockholms stad (9,9 % av aktierna och 49,9 % av rösterna). År 2013 enades ägarna om ett nytt aktieägaravtal och från och med den 1 januari 2016 kommer bolaget att bli ett renodlat 50/50-bolag. Ägarna träffade i samband med detta en överenskommelse att Fortum Värme från och med detta datum ska vara självfinansierat. Fortum Värme har sedan april 2014 en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor’s.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26