Igår emitterade AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) (”Fortum Värme”) 7,25-åriga, ej säkerställda obligationer under sitt svenska MTN-program.

Det totala beloppet fördelades på 2 trancher:

  • SEK 750 miljoner med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 1,00 procentenheter. Obligationerna har identifieringsnumret SE001059901
  • SEK 500 miljoner med en fast årlig kupong om 1,75 procent. Obligationerna har identifieringsnumret SE0010599019

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Medlen kommer att användas för refinansiering av befintliga obligationslån.

– Med den här transaktionen markerade vi en stark comeback på obligationsmarknaden, som fortsätter vara gynnsam. Vårt stabila finansiella resultat och våra höga ambitioner för att göra Stockholm mer hållbart, med 100 procent förnybar och återvunnen energi, lockade investerare från hela Norden. Jag är särskilt glad över att vi lyckades emittera en så pass lång obligation, säger Kerstin Levin, Fortum Värmes CFO.

Danske Bank, SEB och Nordea var ”Joint Lead Managers” för emissionen.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26