Avtal tecknades mellan parterna den 1 juli. Försäljningen slutförs efter ett godkännande i kommunfullmäktige i Stockholms stad, där ett förslag till beslut kommer upp senare i höst.

Bakgrunden till Fortum Värmes beslut att avyttra gasverksamheterna är att bolaget vill renodla sin verksamhet och helt fokusera på sin fjärrvärme- och kylaverksamhet.

iCON Infrastructure är en oberoende fondförvaltare som fokuserar på investeringar i infrastrukturverksamhet i Europa och Nordamerika. Bolagets fonder har även investerat långsiktigt i annan energirelaterad verksamhet, bland annat i gasverksamheter i USA och Storbritannien samt fjärrvärmeverksamheter i Norge och Sverige.

”Den här affären är en del av vår långsiktiga strategi som innebär fortsatt renodling och utveckling av värme- och kylaverksamheterna i Stor-Stockholm. Nu lämnar vi över till de nya ägarna att vidareutveckla gasverksamheterna”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

Peter Moore på iCON säger: ”Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB har en lång tradition av hög kvalitet på sina produkter och service till sina kunder i Stockholm. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med ledningen och de anställda för att nå ökad tillväxt och gemensamt utveckla affären många år framåt”.

Omsättningen i den samlade gasverksamheten uppgår till 4-5 procent av Fortum Värmes totala omsättning på 6 175 MSEK.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26