Fjorton stora företag som ingår i Hagainitiativet har beslutat att vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030. De nya målen innebär att företagen i initiativet kommer att nå nollutsläpp 15 år tidigare än vad som anges i regeringens klimatmål. Ambitionen är att visa att svenska företag kan minska klimatpåverkan med ökad lönsamhet och samtidigt bidra till nya jobb och därmed ökad välfärd.

– Nu har vi uppnått att 8 av 10 kWh fjärrvärme är förnybar eller återvunnen men vi ska nå 100 procent. Det gör vi genom ytterligare samarbete med kommuner och näringsliv för att nå inte minst ökad återvinning av framför allt plast, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

Sedan starten för sex år sedan har Hagainitiativet arbetat mot målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020. När löftet gavs var det ambitiöst men det har gått betydligt snabbare att minska utsläppen än vad många hade trott. Fler än hälften av företagen har redan klarat målet med god marginal. I syfte att agera som föregångare, i Sverige och internationellt, tar nu Hagainitiativet ambitionen ett steg längre och sätter målet att nettoutsläppen ska vara noll redan år 2030. I vissa fall, om företaget inte klarar fossilfritt i den egna verksamheten, utan istället minskar utsläppen kraftigt hos exempelvis kunder så är detta en del av Hagainitiativets mål.

– Det är ett unikt beslut vi har fattat och jag är stolt över att kunna presentera våra nya mål. Företagen i Hagainitiativet representerar vitt skilda sektorer men alla ser konkurrensfördelar med klimatomställningen. Det som förenar dem är att de alla har modet att gå i framkant i en av vår tids viktigaste frågor. Vi har en stor utmaning framför oss men jag har goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

Hagainitiativets mål om nollutsläpp till år 2030 förutsätter höjda ambitioner i svensk klimatpolitik i harmoni med EU:s klimatpolitik samt i utsläppshandeln (EU-ETS). Om Sverige ska vara ett föregångsland i omställning mot fossilfritt bör basindustrin stanna i Sverige och det krävs därmed att åtgärder vidtas för att minimera utsläppen från svensk industri.

– Sverige har chansen att visa världen att en omställning är möjlig genom energieffektivisering i alla led, övergång till förnybara energikällor och en grön teknikutveckling. För att vi ska lyckas krävs en lagstiftning som är långsiktig, statligt finansierad forskning och investeringar som går i linje med målet. Vidare är det centralt med samverkan mellan akademi, stat och näringsliv. Vi är ödmjuka och inser att vi idag inte har svaren på alla frågor men har samtidigt stora förhoppningar om att politiken har ambitionen och kommer att sätta tydliga mål för att påskynda klimatomställningen, avslutar Nina Ekelund.

Lästips: Hagainitiativets nya klimatmål

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01