– De som använder värme ganska jämnt året runt får det billigare eller ungefär samma kostnad. De som tvärtom främst använder fjärrvärme en liten del av året, när det är som allra kallast och dyrast att producera värme och produktionen ger störst miljöpåverkan, kommer att få betala mer. Dessutom ökar vi bonusen till dem som använder värmen effektivt, så att vi kan värma Stockholm med mindre tillfört bränsle. Det blir mer rättvist och det ger incitament för att bidra till en mer hållbar stad, säger Niclas Åkerlund, Fortum Värmes marknadsdirektör.

Han fortsätter:

– Den nya modellen bidrar till att kunderna tydligt får en koppling till hur de använder energin och hur de kan påverka kostnaden med olika åtgärder.

Ett enda avtal, efter samtal med kunder

Från och med januari 2018 ersätter en enda ny prislista dagens olika fjärrvärmeavtal. Det innebär att kunder inte längre behöver välja mellan olika avtal. Den som vill kan däremot göra olika tillval om effekt, miljö eller betalning. All information om priserna och tillvalen finner du på våra prissidor.

Förändringen bygger på feedback från ett stort antal kunder och tiotals kunder har dessutom engagerat sig i möten under processens gång.

– Jag vill tacka alla kunder som har medverkat i arbetet och gett oss värdefull feedback. Det har varit roligt och spännande att tala med alla engagerade personer som har bidragit till den nya prissättningen.  Det hade aldrig blivit såhär bra utan er, säger Niclas Åkerlund.

Inga ökade intäkter

Baserat på dagens värmeförbrukning innebär förändringen sänkta kostnader för sex av tio kunder, en höjning med max tre procent för tre av tio kunder och en höjning över tre procent för knappt var tionde kund. Fortum Värme har satt ett kostnadstak på max fem procent per år de närmsta tre åren, för kostnadsökningar som är hänförliga enbart till det nya prisavtalet. Kunder som får ökade kostnader kommer dessutom kunna få energirådgivning för att kunna påverka kostnaden.

– Syftet är inte att vi ska öka våra intäkter, utan att ge en morot för att agera mer hållbart. Därför tänker vi också ringa upp varenda kund vi kan få tag på, eftersom vi verkligen vill förklara hur det fungerar och hjälpa till att använda värmen smartare. Fjärrvärmen har redan varit avgörande för Stockholms klimatarbete, men vi vill ta oss hela vägen till 100 procent förnybar och återvunnen energi och det klarar vi bara om vi jobbar tillsammans, säger Niclas Åkerlund.

Brev med information går ut i slutet av augusti till alla kunder som berörs.

Fakta: det innebär förändringen

  • Vi sänker priset för energi, det vill säga den mängd värme fastigheten faktiskt använder.
  • Vi höjer priset för effekt, det vill säga fastighetens maximala värmebehov när det är som kallast ute.
  • Vi höjer och förenklar temperaturbonusen och -avgiften, alltså rabatten till dem som utnyttjar fjärrvärmen effektivt så att returvattnet från fastigheten är kallt respektive prispåslaget till dem vars returvatten är varmt. Brytpunkten mellan bonus och avgift är 50 grader.

All information om priserna och tillvalen finner du på våra prissidor.

Fakta: fjärrvärmens roll för Stockholms klimat

1990 ledde uppvärmningen i Stockholm till utsläpp av 2,9 ton koldioxid per person och år. 2015 hade den siffran pressats ner till 0,9 ton. En av de främsta förklaringarna är att fjärrvärmen har blivit alltmer förnybar och ersatt tusentals lokala pannor med ett gemensamt, effektivare system med bättre rening.

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-05-05