Med anledning av den tragiska olyckan vid kraftverksbygget i Värtan vill Fortum Värme förtydliga säkerhetsarbetet på och vid byggområdet. Byggnationen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan omfattas av ett antal lagkrav som reglerar säkerhetsarbetet. Säkerhet är en helt central fråga för Fortum Värme och därför har Fortum ställt en rad egna, utökade säkerhetskrav utöver rådande svensk lagstiftning.

Hela Fortum Värmes verksamhet är OHSAS 18001-cerifierad, vilket motsvarar Arbetsmiljöverkets krav på säkerhet, och årliga revisioner genomförs av externa parter, Bureau Veritas.

Projektet har över 30 arbetsmiljöspecialister, varje månad genomförs tio skyddsronder och dagligen genomförs minst fem säkerhetsinspektioner. Det gäller även arbete nattetid. På dessa har olika fackliga representanter på byggarbetsplatsen deltagit.

Exempel på projektets rutiner och arbetsmiljöplan:

 • Upprättad och översatt arbetsmiljöplan till aktuella språk kommunicerad till alla medarbetare
 • 31 stycken dedikerade arbetsmiljöspecialister, varav 22 stycken är skyddsombud
 • Minst 2 stycken beteendebaserade arbetsmiljöspecialister närvarande på arbetsplatsen vid varje skift
 • 500 stycken säkerhetsinspektioner har genomförts hittills i år (s.k. Safety-walks),
 • Minst 5 stycken säkerhetsinspektioner utförs dagligen av projektledningen, skyddsombud, representanter från Fortum Värmes ledningsgrupp, m fl.
  Utfallet dokumenteras dagligen och följs upp i särskild ordning veckovis.
 • Ca 10 skyddsronder sker varje månad, även nattetid varav Byggnads deltog den 28 oktober. Obligatoriska deltagare är arbetsledare, skyddsombud, projektledning, arbetsmiljöspecialist
 • Säkerhetsutbildning för alla nya medarbetare inom projektet innan något arbete får påbörjas
 • Veckomöte med arbetsmiljötema för samtliga medarbetare
 • Dagliga ”säker jobb”-analyser
 • Arbetsmiljömöten med representanter från samtliga entreprenörer
 • Samordningsmöten veckovis för varje site
 • ”Säkra lyft”-utbildning som innebär att last ska kopplas säkert och signalering till kranförare på rätt sätt
 • Särskild utbildning i räddning på hög höjd
 • Tydlig delegeringsordning gällande arbetsmiljöfrågor
 • 100 förbättringsförslag gällande arbetsmiljöfrågor åtgärdas varje månad
 • Incidenter utreds kontinuerligt och korrigerande åtgärder implementeras samt följs upp
 • Skyddssele används alltid i liftar
 • Avspärrningar sker inför riskfyllda lyft
 • 4-6 oannonserade alkohol- och drogtesttillfällen genomförs varje månad
 • Dagliga lyft- och kransamordningsmöten innan arbete påbörjas kl 6.00
 • Nolltolerans gäller om säkerhetsföreskrifter frångås vid arbete på hög höjd. Avvikelser från detta leder till utan undantag till avstängning från arbetet.

Senast uppdaterad

 • Jonas Collet
 • 2017-08-01

Kategorier