Europeiska investeringsbanken (EIB) har idag gått ut med beskedet om att de tillhandahåller ett lån på 260 miljoner euro för utformningen, byggandet och driften av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Stockholm. Kraftvärmeverket kommer att leverera såväl värme till Fortums befintliga fjärrvärmenät i Stockholm som el.

EIB finansierar också de anläggningar som behövs för att hantera biobränslet och uppgraderingen av hamnanläggningen i anslutning till kraftvärmeverket. I det nya kraftvärmeverket, som har en produktionskapacitet på 280 MW värme och 130 MW el, är det möjligt att använda alla slag av fasta biobränslen och därmed minska användningen av fossila bränslen avsevärt.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2020-05-26