För tre år sedan utsåg EU tre så kallade demonstrationsstäder med uppgift att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar tillväxt av städer. Stockholms stad leder EU-projektet GrowSmarter som totalt omfattar åtta länder.

– EU-projektet är inget forskningsprojekt utan fokus ligger på att visa moderna och smarta lösningar som finns redan idag och som kan skalas upp i Europa, säger Martin Brolin, affärsutvecklare på Fortum Värme.

Datorhall värmer stockholmarna

Fortum Värme är ett av de företag i Stockholm som deltar med konkreta installationer och lösningar. Och lösningarna omfattar områdena energi, infrastruktur och transporter. Målet med GrowSmarter är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena och samtidigt skapa 1500 nya jobb i nära samarbete med miljöteknikföretagen.

-Fortum Värme har valt att visa Europa hur man kan återvinna värme i stor skala från datorhallar och livsmedelsindustri. Ett av våra bidrag är att visa modern värmeåtervinning från Glesys datorhall i Västberga i Stockholm. Potentialen är att värma 1000 lägenheter från datahallen när den är fullt utbyggt, säger Martin Brolin.

Samarbetet med Glesys baseras på ett starkt ömsesidigt intresse att använda energi smartare.

-Vi har hela tiden haft en vilja att tänka smart när det gäller energiåtervinning. När Fortum Värme erbjöd en fungerande affärsmodell samtidigt som vi själva började komma upp i allt större energivolymer valde vi att ingå ett samarbete, säger Joakim Jarstorp, ansvarig projektledare på Glesys.

Utländska besökare

EU-projektet GrowSmarter befinner sig i demonstrationsfasen där deltagande företag visar de implementerade lösningarna för andra städer och intressenter. Fram till slutet av 2019 kommer delegationer från olika länder att komma till Stockholm för att titta på de lösningar som Stockholm visar.

-Hittills har värmeleveransen från GleSYS varit stabil och sett bra ut samt att värmeöverskottet nu i början har varit högre än vid prognostiserat vilket är mycket positivt, avslutar Martin Brolin.

För mer information om GrowSmarter:

http://bygg.stockholm.se/growsmarter

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2017-12-01