Den nyheten presenterades nyligen av bland annat Aktuell hållbarhet. Tanken bakom förändringarna i investeringsprogrammet är bland annat att det ska bli lättare för företag att få stöd tidigt i processen.

Det här är en välkommen utveckling. Samtliga scenarion i IPPC:s senaste rapport förutsätter att vi skapar någon typ av kolsänkor om vi ska kunna nå 1,5 gradersmålet. Därför är det helt centralt med ökade satsningar på dessa tekniker, säger Fabian Levihn, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.

Tanken med investeringsprogrammet är att stötta företag och teknikutveckling inom EU, och ett område som nämns är insamling och lagring av koldioxid. Stockholm Exergi arbetar med ett projekt för att kunna applicera teknik för koldioxidavskiljning på det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan, så kallad BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). Ytterligare en teknik för att fånga in koldioxid i atmosfären är att skapa biokol, och där undersöker vi möjligheterna att uppföra en storskalig biokolsanläggning vid vårt kraftvärmeverk i Brista.

Att vi arbetar med två olika tekniker för att skapa kolsänkor är ganska unikt. Vi ser dem som komplement till varandra och tror att båda behövs. EU:s ökade stöd till dessa och liknande tekniker kan driva på utvecklingen. Oavsett om det blir  i våra projekt eller i andra aktörers satsningar så är det värdefullt för det behövs fler innovativa tekniker för att rädda klimatet, säger Fabian.

 

Läs gärna mer på Aktuell Hållbarhets hemsida

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-04