Fortum Värme och Datacenter i Rosersberg AB, ett helägt dotterbolag till Ericsson, har tecknat avtal för leverans av kyla och värmeåtervinning för Ericssons nya datacenter i Rosersberg norr om Stockholm. Överskottsvärmen från datacentret räcker för att värma 15 000* lägenheter, motsvarande en stad av Arvikas storlek.

Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna överskottsvärme, innebär affären även ett stort miljövärde. Genom återvinningen av värmen väntas koldioxidutsläppen minska med motsvarande 4 800 ton, per år.

”Vi arbetar hårt för att få fler datahallar till Stockholm och för att få fler att återvinna sin spillvärme via Öppen Fjärrvärme. Stockholm har närheten till ICT och fjärrvärmenätet vilket är stora fördelar”, säger Ola Axelsson affärsutvecklare på Fortum Värme.

Samarbetet omfattar leverans av kyla på 10 MW och 80 GWh återvunnen energi per år, värme som annars skulle fläktas bort.

Återvinningen av värmen bidrar till att Ericsson genom datahallen i Rosersberg årligen värmer cirka 15 000* lägenheter, en siffra motsvarande uppvärmning av en stad i Arvikas storlek. Den nya anläggningen i Rosersberg planeras stå klar hösten 2017.

Öppen Fjärrvärme är ett koncept för att återvinna värme från verksamheter med överskottsvärme som Fortum Värme lanserade 2014. Under 2015 bidrog Öppen Fjärrvärme till att värma 600 lägenheter i Stockholm. Tidigare i år tecknade Fortum Värme även avtal för värmeåtervinning med hostingleverantören Glesys samt även nyligen med Hemköp i Farsta Centrum.

*(3:a enligt nybyggnadsregler)

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-05-10