Kön ringlade lång när energibolagets anställda fick anmäla sitt intresse att hjälpa unga att tro på sig själva och guida dem i riktning mot arbete. Kollegorna kommer utbyta kunskap och idéer tillsammans med närmare 800 elever i Stockholm.

– Ungdomarna får kontakter med personer som de i vanliga fall inte träffar. Det väcker nya tankar hos eleverna. Vi vill få dem att öppna ögonen för alla möjligheter som finns på arbetsmarknaden och samtidigt få dem att förstå vinsterna med att gå klart skolan, säger Anna Webrell, chef för social hållbarhet på Fortum Värme.

Positiva resultat

Fortum Värme samarbetar med organisationen My Dream Now som arbetar för att elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Bland skolorna som får klasscoacher från Fortum Värme finns Enbacksskolan i Tensta, Järvaskolan och Hässelbygårdsskolan. En undersökning från My Dream Now visar att mer än 60 procent av ungdomarna blir mer motiverade i skolan genom klasscoachernas insatser.

– De har hjälpt mig att få en inblick i hur jag vill ha min framtid och vad jag vill göra. Jag har lärt mig att det är bra att planera det man vill göra och hur man ska nå dit, säger en av eleverna som har träffat sin klasscoach.

Många av ungdomarna har inte någon stark koppling till arbetsmarknaden, eftersom utanförskap och arbetslöshet är utbrett i de områden där klasscoacherna arbetar. Eleverna är glada över att vuxenvärlden och näringslivet intresserar sig för ungdomarna och delar med sig av sina erfarenheter till just dem.

– Det var roligt att få veta hur coacherna arbetar i olika yrken. Vi tog fram våra drömmar som vi annars inte hade tänkt på, säger en annan av eleverna där klasscoacherna arbetar.

Meningsfullt och inspirerande

Under 2017 har samarbetet fördjupats och Fortum Värme har nu 31 medarbetare som är utbildade till klasscoacher av My Dream Now. Och vinsterna för klasscoacherna är stora på ett mellanmänskligt plan.

– Det här är en chans att göra skillnad på riktigt. Något jag faktiskt gör till skillnad från att sitta hemma och tänka på det jag borde göra. Det är spännande också att komma ut och påverka i verkligheten, säger Johan Hellberg som till vardags arbetar som account manager på Fortum Värme.

Vad tar du som klasscoach med dig från din första dag hos klassen?

– Min känsla är glädje och inspiration. Jag ser intresset och nyfikenheten som finns hos ungdomarna. Dessutom kommer jag ut från min egen bubbla och får nya perspektiv från eleverna. Det är ett hälsosamt ifrågasättande av verkligheten som jag tycker smittar av sig, berättar Johan Hellberg.

Geniunt

– Känslomässigt har det varit enkelt för våra kollegor att prioritera tiden som klasscoach.  Även vår VD Anders är väldig engagerad och har en egen klass i Kvarnhagsskolan i Alby. Det är genuint rakt igenom, säger Anna Webrell.

– Ju mer eleverna lär sig om yrkeslivet desto mer intresserade blir de. Nu vill de så klart hälsa på hos sina klasscoacher och se hur de har det på jobbet. De vill komma och skugga oss, det nya ordet för prao, skrattar Anna Webrell.

Växande utmaning

Idag har nästan alla medverkande klasser i Stockholm en klasscoach från Fortum Värme. Det skapar positiva utmaningar.

– Vi hoppas att My Dream Now får samarbeta med fler skolor så att ännu fler klasser och ungdomar får hjälp med att följa sina drömmar och komma ett steg närmare arbetsmarknaden, avslutar Anna Webrell.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-10-19