Rengöring av cistern i Ropsten

Vi rengör vår cistern närmast knutpunkt Ropsten. Den kan tillfälligt lukta starkt eftersom vi behöver värma biooljan för att få den flytande men lukten är ofarlig. Vi har satt in åtgärder för att dämpa lukten. Arbetet pågår till slutet av februari och utförs även under helgerna. Välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor, telefon 020-31 31 51 eller  kundservice@stockholmexergi.se

 

Ekhagens bostadsområde på Norra Djurgården byggdes på 1930-talet och har länge varit den sista vita fläcken på Stockholm Exergis fjärrvärmekarta i Stockholm. Men nu är det klart att den första fjärrvärmeanslutningen till några av områdets bostadsrättsföreningar görs i höst

– De använder idag bergvärme, med olja som spets, men är trötta på krånglet och problemen under vintern. Det är fantastiskt roligt att de vänder sig till oss trots att de redan har gjort bergvärme-investeringen. Det säger något om hur pålitlig vår fjärrvärme är, säger Mikael Berglöf, Stockholm Exergis försäljningschef.

Anledningen till att Ekhagen inte redan har fjärrvärme är att de ligger på en bergknalle, tämligen isolerat från fjärrvärmenätet, så anslutningskostnaden har varit alltför hög. För tre år sedan anslöt Stockholm Exergi trädgårdsbutiken Plantagen, på andra sidan motorvägen. Då blev en anslutning till Ekhagen mer realistisk, men det är fortfarande är ett omfattande arbete och bostadsrättsföreningarna har gått samman för att kunna genomföra bytet till fjärrvärme.

– Nu under sommaren har vi fått in de underskrivna avtalen från fem av fjorton bostadsrättsföreningar, så dem tänker vi börja ansluta under hösten. Nästa år fortsätter vi dialogen med de andra nio och hoppas att vi får med oss även dem på tåget, säger Mikael Berglöf.

 

Mer om Ekhagen
Ekhagen är ett område i stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm. I Ekhagen ligger ett bostadsområde som byggdes 1935–1938 och består av företrädesvis gula fyravåningshus med lägenheter byggda i funkisstil. Sedan mitten av 1990-talet är Ekhagen klassificerat som kulturhistoriskt värdefullt och byggnaderna har stort kulturhistoriskt värde. Det innebär bland annat att Stadsmuseet måste få alla ändringar på remiss och att man är mycket återhållsam med tillstånd till både utvändiga och invändiga förändringar av husen.

 

 

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Maria Tegin
  • 2018-07-12