Den 4 november skrev vi, tillsammans med andra medlemmar i Hagainitiativet, en DN Debatt-artikel där vi listade nio åtgärder för att få mer konkurrenskraftiga svenska företag i en fossilfri ekonomi, där vi närmar oss noll utsläpp år 2030. Både nationalekonomerna John Hassler och Per Krusell och Anders Gullberg, forskare inom MISTRA-SAMS forskningsprogram vid KTH, skrev repliker.

Genom Hagainitiativet svarade vi. Som vanligt när vi i Hagainitiativet skriver debattrepliker var det vår programdirektör Nina Ekelund som skrev under.

Läs gärna både vår första debattartikelJohn Hassler och Per Krusells respektive Anders Gullbergs svar och vår slutreplik på DN Debatt.

DN Debatt: ”Världen behöver föregångare i klimatarbetet”

Vi står inför en helt ny verklighet – klimatförnekaren Trump har vunnit valet i USA och det hopp vi haft kring globala gemensamma initiativ har grusats. Det blir viktigare än någonsin att nu öka tempot i klimatarbetet och inte göra sig beroende av ett fåtal styrmedel. Vi kan inte vänta! Världen behöver föregångare som kan visa att det är möjligt att ställa om.

Vi välkomnar Hasslers och Krusells (HK) klimatengagemang men håller på följande punkter inte med dem i deras replik på vår artikel (DN Debatt 4/11):

1. HK tror att världens länder kommer att enas om ett globalt pris på koldioxidutsläpp – inget talar för det, särskilt inte efter valresultatet i USA. Därför vore det fel att avstå från nationella åtgärder. Den uppfattningen delar vi med såväl många forskare som med den blockövergripande enigheten i Miljömålsberedningen. Visst vore globala priser som speglar den fulla klimatskadekostnaden fantastiska, men fram till den dagen välkomnar vi de många reformförslag som nu ligger på bordet.

2. HK tror inte att EU kan enas om att annullera utsläppsrätter på politisk väg – det tror vi. HK menar att svenska statens annullerande av utsläppsrätter är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen. Det stämmer bara om politiker på EU-nivå inte gör det själva. EU:s system för utsläppshandel innehåller för många utsläppsrätter och antalet måste minskas drastiskt för att uppnå någon effekt. Då räcker inte 300 miljoner kronor långt och vi tror att det vore lättare att få till ett politiskt beslut om att strypa antalet utsläppsrätter, än att andra medlemsstater med budgetpengar köper upp utsläppsrätter, såsom Sverige avser att göra. Med ett politiskt reformerat system flyttas dessutom kostnaderna till företag, och vidare till produkter och tjänster, i linje med principen att förorenaren ska betala.

3. HK tror inte skattepengar bättre växlas upp i Sverige – men vi ser att det skapar jobb och teknikutveckling. Vår poäng är dock inte att vi vill ha stöd utan att pengarna kan användas bättre för investeringar i Sverige. Det stärker möjligheten att Sverige kan visa världen vägen till en fossilfri nation. Vi bedömer att det är kostnadseffektivt på lång sikt, samtidigt som det stimulerar nya innovationer, ny teknik och inspirerar andra nationer.

När det gäller kritiken mot Sverige och våra företag som föregångare har vi aldrig förstått varför andra länder skulle vara immuna mot positiva exempel. Vi nöjer oss med att konstatera att vårt eget klimatarbete, som ligger i framkant, varit framgångsrikt för oss så här långt och vi är övertygade om att den internationella marknaden kommer att följa efter. På det viset kan vi bana väg för en politik som kan göra skillnad på riktigt både för klimatet och företagen.

Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2017-08-01